บอร์ด ธ.ก.ส. เลือก “ฉัตรชัย” นั่งเก้าอี้ผู้จัดการ คนที่ 14 ชง ธปท.อนุมัติ

บอร์ด ธ.ก.ส. เคาะเลือก “ฉัตรชัย ศิริไล” เอ็มดี ธอส. นั่งเก้าอี้ผู้จัดการแบงก์เกษตรคนที่ 14 เผยเป็นบุคคลภายนอกคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุด ระบุกระบวนการหลังจากนี้รอส่งแบงก์ชาติตรวจคุณสมบัติอีกรอบก่อนอนุมัติแต่งตั้ง

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้จัดการ ธ.ก.ส.คนใหม่ ลำดับที่ 14 ได้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ถือว่าเป็นผู้จัดการคนแรกที่มาจากบุคคลภายนอก

ประวัตินายฉัตรชัย ปัจจุบันอายุ 51 ปี (เกิดพฤศจิกายน 2514) จบการศึกษา ปริญญาตรี (สถิติศาสตรบัณฑิต) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท (Master of Computer Science) จาก Syracuse University, New York, USA (นักเรียนทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1)

               

มีเส้นทางการทำงานสถาบันการเงินของรัฐ ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เริ่มตั้งแต่ปี 2539 ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย วิเคราะห์การตลาด จากนั้นขึ้นเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร / สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ, รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 2 วาระด้วยกัน

อย่างไรก็ดี หลังจากนี้จะต้องรอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตรวจสอบคุณสมบัติและให้ความเห็นชอบอีกครั้ง และจะมีกระบวนการเจรจาค่าตอบแทน รวมถึงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

สำหรับผู้จัดการ ธ.ก.ส.คนปัจจุบัน นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ จะเกษียณอายุการทำงานด้วยวัย 60 ปี ในวันที่ 25 มีนาคม 2566