KBANK แจกของขวัญวาเลนไทน์ จ่ายเงินพนักงานครึ่งเดือน ช่วยค่าครองชีพ

กสิกรช่วยค่าครองชีพพนักงานครึ่งเดือน

KBANK ออกประกาศ มอบเงินขวัญถุง ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน ให้พนักงานทั้งเครือ ช่วยเหลือค่าครองชีพ กำหนดจ่าย 14 ก.พ.นี้ รับวาเลนไทน์

วันที่ 28 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เรื่อง เงินขวัญถุง เพื่อเป็นกำลังใจแกjพนักงาน

โดยระบุว่าเนื่องในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่แม้ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นกว่าในช่วงการระบาดของโรค Covid-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา แต่เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาก ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมีราคาขยับตัวสูงขึ้น

ด้วยเหตุดังกล่าวธนาคารจึงได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะจ่าย “เงินขวัญถุง” เพื่อเป็นกำลังใจแก่พนักงาน ประกอบกับสหภาพแรงงานทั้งสองก็ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อการช่วยเหลือพนักงานเช่นกัน โดยเงินขวัญถุงดังกล่าวนี้ มีจำนวนเท่ากับ 0.5 เท่าของเงินเดือน ของพนักงานแต่ละคน และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับเงินจะต้องมีคุณสมบัติ และรายละเอียดอื่นๆ ดังต่อไปนี้

Advertisment

1. ต้องเป็นผู้มีสถานภาพเป็นพนักงานอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 และยังคงเป็นพนักงาน

2. ใช้อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นฐานในการคำนวณเงินขวัญถุง

3. ให้บริษัทของธนาคาร และบริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย พิจารณาการ
จ่ายเงินฯ ตลอดจนเงื่อนไขและแนวปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม

Advertisment