แบงก์กรุงเทพ ตั้ง พรเทพ พรประภา นั่งประธานกรรมการคนใหม่

พรเทพ พรประภา ธนาคารกรุงเทพ

บอร์ดธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง “พรเทพ พรประภา” ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคนใหม่ มีผลตั้งแต่ 23 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการและเลขานุการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้งนายพรเทพ พรประภา ให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งครั้งนี้ เพื่อแทนตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารที่ว่างลง เนื่องจากนายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร ได้ถึงแก่กรรม ด้วยวัย 88 ปี เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา