แบงก์กรุงเทพตั้ง “เดชา ตุลานันท์” ควบเก้าอี้รองประธาน-ประธานกรรมการบริหาร

เดชา ตุลานันท์

แบงก์กรุงเทพแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ มติบอร์ดแต่งตั้ง “เดชา ตุลานันท์” ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการธนาคารเพิ่มอีกตำแหน่ง

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ธนาคารกรุงเทพ (BBL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้งนายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการอีกตำแหน่งหนึ่ง

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป