ไทยเข้าสู่ สังคมสูงอายุขั้นสุดยอดใน 6 ปี โจทย์ใหญ่รอรัฐบาลใหม่จัดการ

ผู้สูงอายุ
แฟ้มภาพ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ประเทศไทยจะก้าวเป็นสังคมสูงอายุขั้นสุดยอดในปี 2572 เร็วขึ้นกว่าเดิม คาดกระทบรายได้ภาคธุรกิจ ระบุผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัว โจทย์ใหญ่รัฐบาลใหม่

วันที่ 8 เมษายน 2566 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ โดยชี้ว่า ไทยจะก้าวเป็นสังคมสูงอายุขั้นสุดยอดหรือ Super-Aged Society ในปี 2572 เร็วขึ้นกว่าเดิม หลังประชากรไทยเริ่มลดจำนวนลงมาแล้ว 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2563-2565 จากอัตราการเกิดและภาวะเจริญพันธุ์มีแนวโน้มลดต่ำลงต่อเนื่อง

รวมถึงประชากรรุ่น Baby Boomer (เกิดช่วงปี 2506-2526) ราว 1 ล้านคน กำลังจะเข้าสู่ช่วงอายุ 60 ปีเป็นจำนวนมากในปี 2566 นี้

               

ขณะที่ การปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่แน่นอนสูง

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้คาดว่าจะกระทบรายได้สุทธิของภาคธุรกิจ รวมทั้งรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ให้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ประกอบการอาจต้องเล็งตลาดที่กว้างกว่าระดับในประเทศ ควบคู่กับการปรับทักษะแรงงานและใช้เทคโนโลยี ซึ่งผู้ประกอบการที่ปรับตัวได้เร็วและมองอย่างครบด้าน มีโอกาสสร้างรายได้สุทธิให้เติบโต

ไม่เพียงภาคธุรกิจ ประเด็นนี้คงเป็นโจทย์สำคัญที่รอการจัดการของรัฐบาลชุดใหม่เช่นกัน เนื่องจากจะมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงแผนงานด้านสวัสดิการต่างๆ ในช่วงข้างหน้า