7-Eleven มีคนเข้าวันละกี่คน เปิดสถิติ Q2/66 หลังกวาดรายได้แสนล้าน

7-Eleven เซเว่น อีเลฟเวน
ภาพจาก YouTube CP ALL Channel

เปิดสถิติไตรมาส 2/2566 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ลูกค้าเข้าใช้บริการต่อวันกี่คน ? หลังกวาดรายได้ไปกว่า 102,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.1% มีกำไรสุทธิ 6,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.3% มีสาขาทั่วประเทศรวม 14,215 สาขา

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” จะพาไปอัพเดตงบการเงินของ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) เจ้าของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ประจำงวดไตรมาส 2/2566 (ม.ค.-มิ.ย.) โดยพบว่า มีรายได้รวมทั้งสิ้น 232,002 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY)

มาจากรายได้จากการขายและบริการของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ รวมถึงธุรกิจค้าส่งค้า-ปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ธุรกิจแม็คโครและโลตัสส์นั้นมีการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการดีขึ้นเช่นกัน ตามการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบริโภคภายในประเทศ และการท่องเที่ยว ซึ่ง 2 ธุรกิจคิดเป็นสัดส่วนรายได้ 50 : 50% นอกจากนี้กลยุทธ์ O2O ของแต่ละหน่วยธุรกิจยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

               

CPALL มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.2% YOY และมีกำไรสุทธิ 4,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.7% YOY มาจากผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่มีรายได้เติบโตดี ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

ส่วนงบการเงินงวด 6 เดือนปีนี้ มีรายได้รวม 454,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8% YOY มีกำไรสุทธิ 8,561 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.6% YOY จากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อเป็นหลัก ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

ถ้าลองมาพิจารณาผลการดำเนินงานเฉพาะกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ พบว่า CPALL มีการเปิดร้านสาขาใหม่รวมทั้งสิ้น 168 สาขา และจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2566 มีจำนวนร้านสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 14,215 สาขา แบ่งเป็น

  • ร้านสาขาบริษัท 7,133 สาขา (ประมาณ 50%) ร้านเปิดใหม่สุทธิ 114 สาขา ในไตรมาสนี้
  • ร้าน SBP และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 7,082 สาขา (ประมาณ 50%) ร้านเปิดใหม่สุทธิ 54 สาขา ในไตรมาสนี้
  • ร้านสาขาส่วนใหญ่ยังเป็นร้านที่ตั้งเป็นเอกเทศ ซึ่งประมาณ 86% ของสาขาทั้งหมด และส่วนที่เหลือเป็นร้านในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

ในไตรมาส 2 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 102,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.1% YOY และเพิ่มขึ้น 8.3% QOQ โดยสัดส่วนของรายได้จากการขาย 75.5% มาจากสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ 24.5% มาจากสินค้าอุปโภค

ทั้งนี้จะพบว่า ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ยังคงรายงานกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.4% YOY มีกำไรสุทธิ 6,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.3% YOY การดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในประเทศกัมพูชา บริษัทมีสาขาทั้งในกรุงพนมเปญและจังหวัดรอบนอก รวมทั้งสิ้น 66 สาขา (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66)

ในไตรมาสนี้มียอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวัน 83,558 บาท เพิ่มขึ้น 6.1% QOQ และยอดขายเฉลี่ยของร้านสาขาเดิมเพิ่มขึ้น 7.9% YOY โดยมียอดซื้อต่อบิลโดยประมาณ 84 บาท อยู่ในระดับเดียวกับไตรมาส 1/2566 ขณะที่จำนวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย 995 คน เพิ่มขึ้น QOQ โดยไตรมาส 1/2566 มีจำนวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย 941 คน

ทั้งนี้ลูกค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นมาจากการบริโภคในประเทศเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสนี้ ส่งผลให้การเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

CPALL ได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยคำนึงถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ ๆ โดยนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ พร้อมกับโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า

ประกอบกับรายได้จากการขายสินค้าส่วนเพิ่มผ่านกลยุทธ์ O2O อาทิ 7-Eleven Delivery และ All Online ซึ่งยังคงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาวะปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยมีสัดส่วนประมาณ 10% ของรายได้จากการขายสินค้ารวม

“จะพบว่าธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ยังมีรายได้อื่นอีก 5,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.9% YOY มาจากรายได้จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสาขา อาทิ การให้เช่าพื้นที่ บริการ และอื่น ๆ ในขณะที่มีการบันทึกเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 3,494 ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนหน้า”

โดย CPALL ยังคงพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม ยังคงขยายสาขาร้าน 7-Eleven ตามแผน และมีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการสำหรับลูกค้า