อัพเดต พักหนี้เกษตรกร แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพุ่งทะลุ 3 หมื่นรายแล้ว

ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. อัพเดตยอดผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพักหนี้ผ่านแอป BAAC mobile ล่าสุด เพิ่มทะลุ 3 หมื่นรายแล้ว จากวันก่อนหน้ามีเพียงกว่า 9,000 ราย ธนาคารเปิดให้แจ้งได้จนถึง 31 ม.ค. 67

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่า ยอดผู้แจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC mobile ณ วันที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 17.00 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 30,400 ราย เพิ่มขึ้นจากเย็นวานนี้ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 9,481 ราย

ทั้งนี้ การแจ้งความประสงค์สามารถทำได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่ง ธ.ก.ส. จะนำข้อมูลมาพิจารณาเพื่อนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์ไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและเข้ารับการประเมินศักยภาพ ความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป

               

โดยการแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile เพียงกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความประสงค์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ จากนั้นระบบจะมีการประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์และผู้ค้ำประกันไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้

รวมถึงการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพภายใต้แนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ใหม่” เพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังการพักชำระหนี้ พร้อมเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนได้อย่างมั่นคงหลังการพักชำระหนี้