OSP แจ้งปิดกิจการ “สยามกลาส อินดัสทรี” โรงงานผลิตขวดแก้ว

วรรณิภา ภักดีบุตร
วรรณิภา ภักดีบุตร

OSP แจ้งหยุดประกอบกิจการ “สยามกลาส อินดัสทรี” โรงงานผลิตขวดแก้ว จ.สมุทรปราการ ยืนยันดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบตามกฎหมาย ย้ำไม่กระทบ “โอสถสภา” โรงงาน จ.พระนครศรีอยุธยา ยังผลิตรองรับความต้องการขวดแก้วได้ตามแผน

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีแผนที่จะหยุดประกอบกิจการโรงงานผลิตขวดแก้วที่จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นตันไป โดยจะคงเหลือไว้เฉพาะส่วนของการบริหารจัดการคลังสินค้าที่จังหวัดสมุทรปราการ

ด้านการบริหารจัดการเรื่องบุคลากรจากการหยุดประกอบกิจการโรงงานผลิตขวดแก้วที่จังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบ สยามกลาสอินดัสทรีได้มีการดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การหยุดประกอบกิจการโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

               

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าการหยุดประกอบกิจการโรงงานการผลิตขวดแก้วที่จังหวัดสมุทรปราการของสยามกลาสอินดัสทรี จะไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากโรงงานผลิตขวดแก้วของบริษัทและบริษัทในเครือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังดำเนินการผลิตอยู่ตามปกติ และสามารถรองรับความต้องการขวดแก้วเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์และการเจริญเติบโตตามแผนของบริษัทได้