เปิดเกณฑ์ใหม่ แจกเงิน 10,000 บาท รายได้ต่ำกว่า 70,000 ได้ทุกคน

เงินดิจิทัล แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท

นายกรัฐมนตรีเปิดเกณฑ์ใหม่ แจกเงิน 10,000 บาท เหลือ 50 ล้านคน ใครได้ ใครไม่ได้บ้าง 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง แถลงเกณฑ์ใหม่ในการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ ดังนี้

คนที่ได้ 50 ล้านคนทั้งประเทศ ประกอบด้วย

               
  • มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
  • มีรายได้ไม่ถึง 7 หมื่น
  • มีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาท
  • มีเงินฝากต่ำกว่า 5 แสนบาท

คนที่ไม่ได้

  • รายได้เกิน 70,000 บาท
  • มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า “ผมกล่าวไว้ว่าเราจะให้ประชาชนทุกคนที่อายุ 16 ปีขึ้นไปอย่างเท่าเทียมกัน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 54.8 ล้านคน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ประชาชนเป็นหัวใจหลัก เป็นกลไกที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทำให้จำเป็นต้องมีการปรับเงื่อนไขต่าง ๆ โดยเป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชน นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพัฒน์ และอีกหลายหน่วยงานที่รัฐบาลนำมาปรับปรุงเป็นเงื่อนไขใหม่”

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า เรื่องของที่มาที่ไปของเลข 70,000 และ 500,000 ว่ามาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 70,000 หรือมีเงินในบัญชีรวม 500,000 บาท มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ

“แต่จุดประสงค์นโยบายนี้คือ ทำให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงมากที่สุด จึงเป็นไปได้ว่าบางครอบครัวที่มีรายได้จากคนเดียวก็ควรได้รับสิทธิด้วย จึงเป็นที่มาของเลข 70,000 ส่วนเลข 500,000 ก็มาจากการคำนวณว่าถ้าคนเงินเดือน 70,000 มีแนวโน้มที่จะมีเงินเก็บไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท”

“ทำให้ประเมินได้ว่าคนที่มีเงินเก็บ 500,000 และคนที่มีเงินเดือน 70,000 เป็นคนกลุ่มเดียวกัน โดยเลขเหล่านี้จะพิจารณาจากฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง”

จากเงื่อนไขและการศึกษาทั้งหมด ทำให้กลั่นกรองผู้ได้รับสิทธิในโครงการ Digital Wallet เหลือประมาณ 50 ล้านคน