JMART แจงไม่ได้ชอร์ตเซลหุ้น JMT ยันยังคงถือหุ้นใหญ่ 53.85%

JMART

JMART แจงไม่ได้ชอร์ตเซลหุ้น JMT ยันยังคงถือหุ้นใหญ่ 53.85% ย้ำคำสั่งขายจากผู้ถือหุ้นในประเทศ ไม่ใช่คำสั่งขายหุ้นจากบริษัท

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางสาวลัดดา วรุณธารากุล เลขานุการ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่ได้มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชอร์ตเซลหุ้นของบริษัทย่อยคือ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ในช่วงเวลา 10.30 น.นั้น ประกอบกับการตรวจสอบของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการขายชอร์ตหุ้นตามที่ได้ปรากฏตามกระแสข่าวดังกล่าวที่ปรากฏ

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอชี้แจงว่า จากประโยคที่ว่า “เป็นคำสั่งขายจากผู้ถือหุ้นในประเทศที่ถือครองหุ้นมากกว่าจำนวนที่ตั้งออร์เดอร์การขาย จึงไม่ใช่การ Short Sale นั้น บริษัทขอชี้แจงว่าคำสั่งขายดังกล่าวที่ปรากฏในข้อความข้างต้น ไม่ใช่คำสั่งขายหุ้นจากบริษัท และบริษัทไม่ได้มีธุรกรรมให้ยืมหุ้นกับนักลงทุนรายใด

               

โดยบริษัทยังคงถือหุ้น JMT ในฐานะบริษัทย่อยในสัดส่วน 53.85% และมั่นใจในผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยว่าจะสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทได้ในอนาคต พร้อมด้วยการยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท