ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 24 วัน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 342 ราย หนี้หาย 104 ล้าน

คนไม่มีเงิน

ปลัด มท. เผยผลลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบครบ ระบบครบ 24 วัน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 342 ราย มูลหนี้ลดลงกว่า 104 ล้าน ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 108,217 ราย มูลหนี้รวม 6,824 ล้าน เช็กจังหวัดไหนลงทะเบียนมากสุด-น้อยสุด 5 อันดับแรก

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ 24 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 6,824.702 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 108,217 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 94,455 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 13,762 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 78,598 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 6,812 ราย เจ้าหนี้ 5,837 ราย มูลหนี้ 584.103 ล้านบาท

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,625 ราย เจ้าหนี้ 3,864 ราย มูลหนี้ 290.216 ล้านบาท

3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,266 ราย เจ้าหนี้ 3,063 ราย มูลหนี้ 264.698 ล้านบาท

4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,158 ราย เจ้าหนี้ 2,671 ราย มูลหนี้ 316.151 ล้านบาท

5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 2,864 ราย เจ้าหนี้ 2,331 ราย มูลหนี้ 215.204 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 153 ราย เจ้าหนี้ 121 ราย มูลหนี้ 6.685 ล้านบาท

2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 227 ราย เจ้าหนี้ 143 ราย มูลหนี้ 15.936 ล้านบาท

3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 287 ราย เจ้าหนี้ 201 ราย มูลหนี้ 9.219 ล้านบาท

4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 359 ราย เจ้าหนี้ 230 ราย มูลหนี้ 12.564 ล้านบาท

5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 388 ราย เจ้าหนี้ 258 ราย มูลหนี้ 15.813 ล้านบาท

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 1,591 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 342 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 161.176 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 56.376 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 104.8 ล้านบาท

ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็น จ.นครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 368 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 8 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 29.631 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 0.765 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัด ลดลงมากถึง 28.866 ล้านบาท

ปลัดมหาดไทย กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้กำลังข่มขู่ลูกหนี้และผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการติดตามทวงหนี้ซึ่งมีลักษณะการพูดจาข่มขู่ ดูหมิ่น การเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ การใช้ความรุนแรง ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

โดยกระทรวงมหาดไทยจะบูรณาการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวผู้กระทำความผิดทุกรายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง โดยไม่มีการละเว้นแก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่เพียงเท่านั้นกระทรวงมหาดไทยยังมีการประสานบูรณาการการปฏิบัติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ โดยจะเชิญเจ้าหนี้นอกระบบมาพูดคุยเพื่อพิสูจน์ความจริงและดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยเพื่อเป็นการยุติหนี้นอกระบบโดยเร็วที่สุด

“กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอล์กอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์ กล่าว