JTS บริษัทลูก JAS ตั้ง “วีรยุทธ โพธารามิก” นั่งเก้าอี้ประธานบอร์ด

วีรยุทธ โพธารามิก
ภาพจาก : www.aavplc.com

JTS บริษัทในเครือ JAS ตั้ง “วีรยุทธ โพธารามิก” นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการ มีผลทันทีตั้งแต่ 12 ม.ค. 67

วันที่ 15 มกราคม 2567 บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2567 ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายวีรยุทธ โพธารามิก เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ JTS เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่โดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ของตระกูล “โพธารามิก” สัดส่วน 32.80%


โดย JTS และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหา ออกแบบ วางระบบสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง แบบครบวงจร ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และให้บริการด้าน Hyperscale Data Center รวมทั้งธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล