คลังปล่อยกู้แก้ปัญหาหนี้นอกระบบแล้ว 1.2 หมื่นล้าน

ลวรณ แสงสนิท
ลวรณ แสงสนิท

กระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าแก้หนี้ในโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบแล้ว กว่า 90,000 ราย วงเงินที่แก้หนี้ 12,000 ล้านบาท ส่วนมาตรการแก้หนี้ในระบบ ลูกหนี้ 4 กลุ่ม ออมสิน-ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการแก้ไขหนี้นอกระบบและในระบบซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล อย่างแรกเป็นการแก้หนี้นอกระบบ ธนาคารออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีโครงการสินเชื่อที่หลากหลายวงเงินตั้งแต่ 20,000-500,000 บาท ที่มีเงื่อนไขแตกต่างกันในการดูแลลูกหนี้นอกระบบให้เข้ามาสู่ลูกหนี้ในระบบ

ปัจจุบันมีการแก้หนี้ในโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบประมาณ 90,000 ราย วงเงินที่แก้หนี้แล้ว 12,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ แก่ลูกหนี้ที่ผ่านการไกล่เกลี่ยมาแล้ว เพื่อให้สามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. มีโครงการที่จะฝึกอาชีพ ควบคู่ไปกับการปล่อยสินเชื่อกับลูกหนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อกลับมาเป็นลูกหนี้ในระบบจะมีรายได้ที่จะไม่ไปเป็นหนี้นอกระบบในอนาคต

“ทางธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. และสถาบันการเงินของรัฐจะมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์จะเข้ามาอยู่ในระบบสามารถเข้ามาได้ อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์จะผ่อนปลนลงแต่วงเงินจะไม่ได้สูงมากนัก ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในลำดับถัดไป”

ในส่วนลูกหนี้ในระบบที่มีการแบ่งลูกหนี้เป็น 4 ส่วน ซึ่งการดำเนินงานมีความคืบหน้าแล้ว ดังนี้ 1.ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ลูกหนี้รหัส 21 ธนาคารออมสินได้ช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้โดยปิดบัญชีหนี้เสียแล้ว มากกว่า 6 แสน 3 หมื่นบัญชี ขณะที่ลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะปิดลูกหนี้ของกลุ่มลูกหนี้ ธ.ก.ส. ได้ประมาณ 300,000 ราย อีกทั้งยังมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ SMEs แล้วมากกว่า 1 หมื่น ราย มูลหนี้กว่า 5 พัน ล้านบาท

“ทั้งนี้ขอความร่วมมือฝั่งสถาบันการเงินของรัฐในการประชาสัมพันธ์ลูกหนี้ในกลุ่มเอสเอ็มอีมากขึ้นที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางการลดดอกเบี้ยและการพักชำระหนี้และขอความร่วมมือของเอสเอ็มอีให้ติดต่อสถาบันการเงินของเจ้าหนี้เพื่อเข้ามาร่วมโครงการของภาครัฐที่จะมีขึ้นในอนาคต“

2.ลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำ โดยโครงการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ทางธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ ขณะที่โครงการสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างออกผลิตภัณฑ์และจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภาครัฐ

3.ลูกหนี้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน ลูกหนี้เกษตรกรได้รับการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี มากกว่า 1.8 ล้านรายมูลหนี้มากกว่า 250,000ล้านบาท และลูกหนี้ ก.ย.ศ. เข้ามาติดต่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว 600,000 ราย

4.ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียคงค้างมาเป็นระยะเวลานานธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.) อยู่ระหว่างการออกประกาศให้จัดตั้งกิจการร่วมทุนระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจกับบริษัทสินทรัพย์ (JV AMC) ทั้งนี้ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการหารือคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2567


“ทั้งนี้ความคืบหน้าการดำเนินการแก้หนี้ระยะเวลา 2 เดือน เป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้น ส่วนในระยะยาวต้องมีการให้ความรู้ทางการเงินในทุกช่วงวัย มีการสร้างวินัยทางการเงิน และดูแลสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อมีความรับผิดชอบและเป็นธรรม“