รีบเลย! ออมสิน เปิดรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ดอกเบี้ยสูงสุด 1.61% วันสุดท้าย 29 ก.พ. นี้

ธนาคารออมสิน เปิดรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน และ 5 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 1.36-1.61% ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ย้ำ 29 ก.พ. 67 เป็นวันสุดท้าย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน แจ้งว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.61% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.89% ต่อปี) และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.36% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.60% ต่อปี) หลังจากเปิดรับฝากมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันสุดท้าย

โดยผู้ฝากต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับฝากทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

เมื่อฝากครบนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้ ซึ่งกรณีบุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย