สงกรานต์ 67 เช็กเลย! แจกประกันภัยอุบัติเหตุฟรี คุ้มครองนาน 30 วัน

สงกรานต์ ซอฟต์พาวเวอร์
ภาพจาก AFP ใช้เพื่อประกอบเท่านั้น

สงกรานต์ ปี 2567 ธุรกิจประกันภัยจับมือพันธมิตร แจกประกันอุบัติเหตุฟรี คุ้มครองนาน 30 วัน

วันที่ 12 เมษายน 2567 นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย” เพื่อร่วมใจส่งความสุขความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ด้วย 2 กรมธรรม์สุดพิเศษ

 • กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์)
 • กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์)

กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์) เบี้ยประกันภัย 10 บาท

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 15-70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค. 2567
 • ให้ความคุ้มครองหลัก ได้แก่ 1. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวม การถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษอุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท

กรมธรรม์ประกันสงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) เบี้ยประกันภัย 10 บาท

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค. 2567

สำหรับรายละเอียดความคุ้มครอง ได้แก่

Advertisment
 1. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ได้รับความคุ้มครอง 30,000 บาท
 2. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ได้รับความคุ้มครอง 15,000 บาท
 3. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ได้รับความคุ้มครอง 10,000 บาท
 4. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ ได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาท
 5. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ หรือภัยจากลูกเห็บ ได้รับความคุ้มครองทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 1,000 บาท
 6. กรณีการขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ให้ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวเป็นจำนวนเงินไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 7. กรณีการประกันภัยโจรกรรม คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2) ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้เอาประกันภัย ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่ระบุร่องรอย ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและ/หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนล็อคประตูหน้าต่าง ให้ความคุ้มครอง 5,000 บาท

“2 กรมธรรม์สุดพิเศษ เบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท เท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยแต่ละรายมีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 กรมธรรม์ ต่อผู้ประกอบการ 1 ราย เท่านั้น ผู้สนใจสามารถรับสิทธิได้จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหรือซื้อได้ที่บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค. 2567 หรือท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.oic.or.th สายด่วน คปภ. 1186 และ Line Official : @oicconnect”

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ.
นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ.

เมืองไทย ผนึก 3 พันธมิตร

เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำนโยบายของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างการเข้าถึงได้ของประกันชีวิตให้กับทุก ๆ คนในสังคม (Democratizing Insurance) เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ทุกคนได้มีความอุ่นใจ มีหลักประกันที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

จึงขอมอบความอุ่นใจที่มากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกคน ด้วยการมอบความคุ้มครอง “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์)” ฟรี ให้กับประชาชนทั่วไป โดยสามารถกดรับสิทธิและลงทะเบียนผ่าน Link หรือ QR Code บนช่องทาง Social media ของบริษัท ประกอบด้วย ช่องทาง Facebook, Instagram, Line Official Account ของ Muang Thai Life

โดยสามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8-30 เม.ย. 2567 หรือมีผู้รับสิทธิครบจำนวน 50,000 สิทธิ โดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันความคุ้มครอง

Advertisment

และได้จับมือ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เพียงลูกค้าใช้ AIS Points 1 คะแนน ก็สามารถแลกรับสิทธิ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์)” ผ่านทางแอปพลิเคชั่น myAIS หรือ กด *550*3374ก็รับวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 5-30 เม.ย. 2567 เพื่อให้ลูกค้าได้เอ็นจอยกับโมเมนต์ดี ๆ ชุ่มฉ่ำความสุขตลอดเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ โดยลูกค้าสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่แอปพลิเคชั่น myAIS และ https://www.ais.th/consumers/promotions/special-promotions/songkran-2024

และได้จับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่งมอบความอุ่นใจให้กับประชาชน โดยลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถรับความคุ้มครองด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียงแจ้งความประสงค์ต่อพนักงานเพื่อซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์) ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขากว่า 15,500 สาขาทั่วประเทศ

พร้อมใช้บัตรประชาชนเพื่อแสดงตัวตน ชำระเบี้ยประกันภัย 10 บาท หรือใช้แต้ม 1,000 คะแนน ALL member ในการแลกสิทธิแทนเงินสด รับสลิปยืนยันการทำรายการ ซึ่งจะระบุวันเริ่มต้นคุ้มครองและวันสิ้นสุดความคุ้มครองอย่างชัดเจน และ SMS ยืนยันความคุ้มครอง โดยสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย- 31 พ.ค. 2567 (จำนวนสิทธิ 200,000 สิทธิ) หรือทำรายการบนเว็บไซต์ www.counterservice.co.th ให้ประชาชนหมดความกังวล พร้อมมอบความอุ่นใจตลอดวันหยุดยาวนี้

และได้จับมือ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด ในกลุ่ม บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ร่วมมอบความสบายใจ คลายกังวลให้กับสมาชิก Max Card กว่า 21 ล้านสมาชิก ด้วย “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์ เพียงสมาชิก Max Card ใช้คะแนน 100 คะแนน แลกรับสิทธิผ่านช่องทาง แอปพลิเคชั่น Max Me สมัครง่าย คุ้มครองยาวนานถึง 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย จำนวน 5,000 สิทธิ

ธนชาตประกันภัย จับมือ เชลล์

ธนชาตประกันภัย จับมือ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าระหว่างเดินทางในทุกเส้นทาง โดยลูกค้าเชลล์ รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาท นาน 30 วัน เมื่อใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ Shell Recharge ส่วนลูกค้าธนชาตประกันภัย รับฟรี! เครื่องดื่มเย็นที่ร่วมรายการที่ร้าน Shell Café ทุกสาขา กดเช็กสิทธิได้ที่ Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” จำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้-30 เม.ย. 2567

ทิพยประกันภัย x OR-สยามพิวรรธน์

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมเติมเต็มความห่วงใยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ให้กับลูกค้า พีทีที สเตชั่น เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ สามารถ Scan QR Code ท้ายใบเสร็จ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิประกันภัยอุบัติเหตุ “สงกรานต์คลายร้อน” ฟรี ระหว่างวันที่ 11-18 เม.ย. 2567 โดยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน (นับจากวันที่ลงทะเบียน)

และได้ร่วมกับ สยามพิวรรธน์ มอบประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน 100,000 สิทธิฟรี ให้คุณปลอดภัย หายห่วงตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ ONESIAM SuperApp และ InsurVerse Capsule by Dhipaya Insurance จำนวน 6 จุด ภายในศูนย์การค้าเครือสยามพิวรรธน์ อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และไอคอนสยาม รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 4-16 เม.ย. 2567 สอบถามโทร.1736

ประกันติดโล่ x กรุงเทพประกันภัย

ประกันติดโล่” บริหารโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR แจกฟรีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (Micro Insurance) โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิความคุ้มครองได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้-20 เม.ย. 2567 จำนวน 8,000 กรมธรรม์ วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (นับตั้งแต่วันที่สมัคร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคุ้มครองด้านประกันให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมข้อมูลประกันติดโล่เพิ่มเติมได้ที่www.prakantidloh.com และ Facebook Fan page ประกันติดโล่ หรือติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 1501 ตลอด 24 ชม.

ไทยวิวัฒน์ x อินทนิล

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จับมือ อินทนิล ร้านแบรนด์ดังจากกลุ่มบางจาก ที่มีสาขามากกว่า 1,000 สาขาทั่วไทย โดยรับสิทธิโดยการสแกน QR Code ท้ายใบเสร็จ ตั้งแต่ 6-16 เม.ย. 2567 ณ ร้านอินทนิลทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ลูกค้าอินทนิลสามารถเลือกรับประกันภัยคุ้มครองอุ่นใจตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้​

 • ประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครอง 30 วัน ทุนประกัน 100,000 บาท
 • ประกันภัยชดเชยค่าเดินทาง กรณีรถเข้าซ่อมจากอุบัติเหตุ สูงสุด (1,000 บาท)
 • ส่วนลด 50% ประกันรถเปิดปิด (สูงสุด 1,000 บาท)

เอไอเอ แจกฟรี

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมมือกับ เอ ไลฟ์ (ALive Powered by AIA) โดยบริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด ส่งความห่วงใยถึงคนไทยทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอมอบกรมธรรม์อุบัติเหตุฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุฟรี และศึกษารายละเอียดความคุ้มครองในกรมธรรม์ ผ่าน LINE Official @AIAThailand ที่ลิงก์ https://bit.ly/freepa_edm

(เพิ่ม AIA Thailand เป็นเพื่อน แล้วกดรับสิทธิได้ที่ LINE Rich Menu “รับฟรีประกันอุบัติเหตุ”) ลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค. 2567 หรือจนกว่าสิทธิจะครบจำนวน

มี อินชัวรันส์ x อินทรประกันภัย

มี อินชัวรันส์โบรกเกอร์ ร่วมมือกับ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบความอุ่นใจ รับฟรี! ประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครอง 100,000 บาท ระยะเวลา 30 วัน คุ้มครองตลอดเทศกาลสงกรานต์ ให้ลูกค้าเฉลิมฉลองได้อย่างอุ่นใจ ลงทะเบียนรับสิทธิ คลิก https://bit.ly/3vqksTF

ฟอลคอนประกันภัย แจกฟรี

ฟอลคอนประกันภัย มอบกรมธรรม์ โดยลงทะเบียนคลิก https://freepa.falconinsurance.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2567

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิและการรับประกันภัย คุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ระยะเวลาการลงทะเบียนรับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2567
 • ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิต้องที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 20-55 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิจะต้องลงทะเบียนผ่าน https://freepa.falconinsurance.co.th/ และบริษัทจะจัดส่ง SMS ยืนยันสิทธิตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 • ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้ปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • จำกัดสิทธิลงทะเบียน 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิเท่านั้น โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วันนับจากวันและเวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน
 • เมื่อทำการลงทะเบียนรับสิทธิความคุ้มครองนี้ถือว่าผู้ลงทะเบียนรับสิทธิยินยอมให้บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของท่าน และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่ท่านได้ลงทะเบียนแจ้งไว้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดระบุไว้ที่ https://www.falconinsurance.co.th/privacy-policy
 • สิทธิดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Line : @FalconCS หรือ คลิก http://line.me/ti/p/~@FalconCS Inbox Facebook ฟอลคอนประกันภัย m.me/1724777291116085, โทร. 0-2037-9988

SCB Protect จับมือ FWD-ทิพย

บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด จับมือ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจกฟรี! ประกันบ้าน ประกันอุบัติเหตุ จำกัดเพียง 30,000 สิทธิ เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ เลือกรับประกันได้ตามใจ รับความคุ้มครองนาน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค. 2567 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://scbprotect.scb/freepahome24

ประกันอุบัติเหตุแผนกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน อายุ 20-70 ปี รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แผนกรมธรรม์ประกันภัยบ้าน สงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับประกันภัย ผลประโยชน์ ความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ที่บริษัทประกันภัยกำหนด บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

TQM แจกฟรีทั้ง 2 กรมธรรม์

TQM ร่วมกับ กรุงเทพประกันภัย แจกฟรี “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์)” คุ้มครองนาน 30 วัน สแกนที่ QR CODE หรือคลิกที่ลิงก์ เพื่อรับสิทธิได้เลย
 • ประกันภัยสงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัย https://bit.ly/4akJpPv
 • ประกันอุบัติเหตุสงกรานต์คลายร้อน https://bit.ly/3xrc1Io