ราคาทองวันนี้ (11 เม.ย. 67) คงที่ ประกาศครั้งที่ 16 รูปพรรณบาทละ 40,950 บาท

ราคาทอง

ราคาทองวันนี้ (11 เม.ย. 67) คงที่ รูปพรรณบาทละ 40,950 บาท

ราคาทองวันนี้ (11 เม.ย. 2567) คงที่ เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 40,950 บาท ตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 16.13 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 40,350 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 40,450 บาท ตามประกาศครั้งที่ 16

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 39,628.24 บาท ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 40,950 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 2,332.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 11 เม.ย. 2567

Advertisment

ประกาศครั้งที่ 16

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,350 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,450 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ บาทละ 39,628.24 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,950 บาท

ประกาศครั้งที่ 15

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,300 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,400 บาท

ทองรูปพรรณ

Advertisment
 • รับซื้อ บาทละ 39,567.6 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,900 บาท

ประกาศครั้งที่ 14

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,350 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,450 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ บาทละ 39,628.24 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,950 บาท

ประกาศครั้งที่ 13

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,300 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,400 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ บาทละ 39,567.6 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,900 บาท

ประกาศครั้งที่ 12

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,350 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,450 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ บาทละ 39,628.24 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,950 บาท

ประกาศครั้งที่ 11

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,400 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,500 บาท

ทองรูปพรรณ

ประกาศครั้งที่ 10

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,450 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 9

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,400 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,500 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ บาทละ 39,673.72 บาท
 • ขายออก บาทละ 41,000 บาท

ประกาศครั้งที่ 8

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,450 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,550 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ บาทละ 39,719.2 บาท
 • ขายออก บาทละ 41,050 บาท

ประกาศครั้งที่ 7

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,500 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,600 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ บาทละ 39,764.68 บาท
 • ขายออก บาทละ 41,100 บาท

ประกาศครั้งที่ 6

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,550 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,650 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ บาทละ 39,825.32 บาท
 • ขายออก บาทละ 41,150 บาท

ประกาศครั้งที่ 5

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,500 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,600 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ บาทละ 39,764.68 บาท
 • ขายออก บาทละ 41,100 บาท

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,550 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,650 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ บาทละ 39,825.32 บาท
 • ขายออก บาทละ 41,150 บาท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,500 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,600 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ บาทละ 39,764.68 บาท
 • ขายออก บาทละ 41,100 บาท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,550 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,650 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ บาทละ 39,825.32 บาท
 • ขายออก บาทละ 41,150 บาท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

 • รับซื้อ บาทละ 40,500 บาท
 • ขายออก บาทละ 40,600 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ บาทละ 39,764.68 บาท
 • ขายออก บาทละ 41,100 บาท