“กรุงไทย–แอกซ่า” ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายคนใหม่

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนายไซมอน สมอลคอมบี ดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย” แทน ปรมาศิริ มโนลม้าย มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

นายเดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า นายไซมอน สมอลคอมบี จะเข้ามาดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายทุกช่องทางของบริษัทฯ ได้แก่ ช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านธนาคาร ช่องทางตัวแทน ช่องทางธุรกิจองค์กร และฝ่ายบริหารงานธุรกิจพันธมิตร โดยจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารระดับสูง (EXCOM) แทน ปรมาศิริ มโนลม้าย ที่ได้ยื่นความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ นายไซมอนได้ร่วมงานกับบริษัทฯ หลังจากประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่ง Managing Director และ Global Distribution Director ของ AXA Life Invest ในประเทศอังกฤษ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่ากองทุนภายใต้การบริหารงานได้เกินกว่าเป้าหมายถึง 1 พันล้านปอนด์ ในการแต่งตั้งครั้งนี้นายไซมอนจะเข้ามาช่วยสนับสนุนและเน้นการสร้างฝ่ายจัดจำหน่ายให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

               

ทั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณ ปรมาศิริ มโนลม้าย สำหรับความสำเร็จอันยอดเยี่ยมและการมีส่วนร่วมในทุกความสำเร็จของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ร่วมงานกับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต