ทริสเรทติ้งจัดเครดิตหุ้นกู้ ‘โตโยต้า ลีสซิ่ง’ ที่ ‘AAA’ และ ‘T1+’

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันภายใต้โครงการหุ้นกู้สกุลเงินบาทปี 2563 ของ “บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)” ที่ระดับ “AAA” และ “T1+” แนวโน้ม “Stable”

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เปิดเผยว่า ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT หรือ ผู้ออกหุ้นกู้) ภายใต้โครงการ Medium-term Debentures ในวงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ที่ระดับ “AAA” และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันชุดปัจจุบันของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1.3 แสนล้านบาทภายใต้โครงการหุ้นกู้สกุลเงินบาทของบริษัท ปี พ.ศ. 2561 ที่ระดับ “AAA” และ “T1+” ด้วย

พร้อมกันนี้ ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันชุดใหม่ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1.3 แสนล้านบาทภายใต้โครงการ หุ้นกู้สกุลเงินบาทของบริษัท ปี พ.ศ. 2563 ที่ระดับ “AAA” และ “T1+” ด้วย

หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทได้รับการค้ำประกันโดย Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (TMF หรือ ผู้ค้ำประกัน) โดย TMF เป็นบริษัทลูกของ Toyota Financial Service Corporation (TFS) ที่ถือหุ้น 100% โดย Toyota Motor Corporation (TMC) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มโตโยต้า บริษัททั้ง 3 แห่งคือ TMF TFS และ TMC ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” จาก S&P Global Ratings รวมทั้งได้รับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นที่ระดับ “A-1+” ด้วย

อันดับเครดิตของ TMC ได้ถูกปรับลดลงเป็นระดับ “A+“ จากระดับ “AA-” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 การปรับลดอันดับเครดิตสะท้อนถึงการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินที่มีแนวโน้มจะอ่อนแอลง เนื่องจากยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลกคาดว่าจะลดลงเป็นอย่างมากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19

TMC รายงานยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 8.958 ล้านคันในรอบปีบัญชี 2563 (เมษายน 2562-มีนาคม 2563) โดยใกล้เคียงกับจำนวน 8.977 ล้านคันในรอบปีบัญชีก่อนหน้า กำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2.08 ล้านล้านเยนในรอบปีบัญชี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 10% จากรอบปีบัญชี 2562

บริษัทยังคงมีสถานะทางการตลาดและการแข่งขันที่เข้มแข็งซึ่งได้รับแรงหนุนจากการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตลาดที่กระจายตัวกว้างขวาง ตลอดจนความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยงทางการเงินที่อยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลกที่ลดลงอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะทำให้ผลประกอบการของ TMC ลดลงอย่างมาก

อันดับเครดิตหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะกลางของ TLT สะท้อนถึงการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดย TMF ซึ่งอันดับเครดิตของ TMF อยู่บนพื้นฐานของสถานะอันดับเครดิตของ TMC ภายใต้โครงสร้างการค้ำประกันดังกล่าว TMC ได้ทำสัญญาให้การสนับสนุนสินเชื่อ (Credit Support Agreement – CSA) กับ TFS ในขณะเดียวกัน TFS ก็ได้ทำสัญญา CSA กับ TMF ด้วยเช่นกัน

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา CSA ดังกล่าว TMC จะทำหน้าที่รักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เพียงพอสำหรับรองรับภาระหนี้หุ้นกู้ หรือพันธบัตร และตราสารทางการเงิน (Commercial Paper) อื่น ๆ ของบริษัทลูกซึ่งได้แก่ TFS และ TMF นอกจากนี้ TMC จะเป็นผู้จัดหาสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับเงื่อนไขการค้ำประกันของ TMF ด้วย

การค้ำประกันของ TMF บังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเป็นการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินตามกำหนดเวลาของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ TLT ภาระการค้ำประกันของ TMF มีสถานะทางกฎหมายอยู่ในระดับเดียวกับตราสารหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ของผู้ค้ำประกันที่ออกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเพิกถอนได้โดยปราศจากการยินยอมทั้งจากตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้ำประกันไม่มีภาระในการชำระหนี้แทนในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ด้วยเหตุอันเกิดจากการเข้าแทรกแซงหรือการกระทำต่าง ๆ โดยองค์กรใดใดของรัฐบาลไทย ดังนี้


(1) ระงับการชำระเงินเนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถโอนเงินไปให้นายทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ต้องชำระตามหุ้นกู้ได้

(2) ทำให้ต้องมีการโอนการถือหุ้นข้างมากหรือการควบคุมผู้ออกหุ้นกู้ไปยังองค์กรอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกของกลุ่มโตโยต้า

(3) การเวนคืนหรือการโอนซึ่งทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นของรัฐซึ่งมีมูลค่ารวมอย่างน้อย 10% ของมูลค่าสุทธิของสินเชื่อเช่าซื้อสุทธิของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทลูกของผู้ออกหุ้นกู้

และ (4) การเวนคืนหรือการโอนทรัพย์สินให้เป็นของรัฐอันมีผลทำให้ผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทลูกของผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีน้อยมาก

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ