สรรพากร จับมือ บีโอไอ เชื่อมโยงข้อมูลระบบดิจิทัล อำนวยความสะดวกธุรกิจ

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

กรมสรรพากร จับมือ บีโอไอ เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ลดปัญหาความซ้ำซ้อน ขั้นตอนส่งเอกสาร พร้อมยกระดับบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลด้วยข้อมูลชุดเดียว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ กับกรมสรรพากร ที่จะร่วมบูรณาการด้านการให้บริการภาครัฐ พร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ภายใต้กลยุทธ์ Digital Transformation

การเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของขั้นตอนการนำส่งข้อมูลด้านเอกสาร ป้องกันข้อผิดพลาดในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

พร้อมกันนี้ กรมสรรพากรมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand ต่อไป ภายใต้มาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวว่า การเชื่อมโยงข้อมูลนี้ เป็นการยกระดับบริการผ่านระบบดิจิทัลด้วยข้อมูลชุดเดียวกันใช้ได้สองหน่วยงาน เพิ่มความสะดวกและลดภาระให้แก่นักลงทุนที่ต้องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการผ่านระบบ e – Monitoring ไม่ต้องกรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารที่ซ้ำซ้อนให้กับทั้งสองหน่วยงาน สร้างประโยชน์ในการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e – Tax ของบีโอไอให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นชุดเดียวกับกรมสรรพากร โดยการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวนี้จะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Advertisment