“เซ็นทรัลพัฒนา” ทุ่มกว่า 1.38 หมื่นล้านบาท ร่วมลงทุนใน CHKL

“เซ็นทรัลพัฒนา” ทุ่มกว่า 1.38 หมื่นล้านบาท ร่วมลงทุนใน CHKL ผุดโครงการมิกซ์ยูส บนทำเลสถานฑูตอังกฤษเดิม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายางานว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่ในปี 2561 บริษัท เซ็นทรัล แอนด์ ฮ่องกงแลนด์ จำกัด (CHKL) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ซีอี โฮลดิ้ง จำกัด (CE Holding) (บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล) และบริษัท เอชเคแอล (ไทย ดีเวลลอปเม้นท์) จำกัด (HKL (Thai Development)) (บริษัทในกลุ่มฮ่องกงแลนด์) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และ 49

ตามลำดับ ได้เข้าซื้อที่ดินสถานทูตอังกฤษ ตั้งอยู่ระหว่างถนนวิทยุและซอยสมคิด กรุงเทพมหานคร จำนวนเนื้อที่ดินรวมประมาณ 23 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมนั้น

ต่อมา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีศักยภาพ จึงได้จัดตั้งบริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ HKL (Thai Development) เพื่อศึกษาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมบนที่ดินแปลงดังกล่าว


จากการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุนและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จึงมีมติอนุมัติการร่วมลงทุนใน CHKL โดยมีสัดส่วนได้เสียการลงทุนสุทธิในโครงการร้อยละ 25 ด้วยการเข้าร่วมลงทุนผ่าน CE Holding (บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (HCDS) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับ) 

ซึ่งจะทำให้การถือหุ้นใน CHKL มีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง บริษัทฯ HCDS และ HKL (Thai Development)  เป็นร้อยละ 25:26:49 ตามลำดับ โดยการร่วมลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ซึ่งประกอบด้วยโครงการศูนย์การค้า จำนวน 1 อาคาร สูง 8 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 70,000 ตารางเมตร และโครงการอาคารสำนักงานจำนวน 2 อาคาร สูง 36 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 140,000 ตารางเมตร คิดเป็นมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 13,873 ล้านบาท  โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 5 ปี และจะแล้วเสร็จภายในปี 2569

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ