“สารัชถ์” นำทัพนั่งบอร์ด INTUCH ชงผู้ถือหุ้น 1 ต.ค.

สารัชถ์ รัตนาวะดี

บอร์ด “INTUCH” เห็นชอบแต่งตั้ง 4 กรรมการอิสระ และอีก 4 ตัวแทนผู้ถือหุ้นจาก GULF – “สารัชถ์-ยุพาพิน-บังอร-สมิทธ์” เตรียมชงผู้ถือหุ้น 1 ต.ค. 64

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 7 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน โดยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 1 ต.ค.64 โดยมีรายนามดังนี้ 

กรรมการอิสระ

1. นายกานต์ ตระกูลฮุน 

2. นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล 3. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ 

4. นางวรางค์ ไชยวรรณ

กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้น

5. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF 

6. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ GULF 

7. นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนองค์กร GULF 

8. นายสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน GULF

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่านที่ลาออก จะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2564 ประกอบด้วย 

1. นายกานต์ ตระกูลฮุน (กลับเข้าไปนั่งกรรมการอิสระ) 

2. นายสมชาย ศุภธาดา 

3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 

4. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน 

5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 

6. นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล (กลับเข้าไปนั่งกรรมการอิสระ) 

7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 

สำหรับช่วงที่ผ่านมา บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ใช้เงินซื้อหุ้น บมจ.อินทัชโฮลดิ้งส์ (INTUCH) ที่ราคาหุ้นละ 65 บาท สัดส่วน 23.32% รวมทั้งสิ้น 48,611 ล้านบาท โดยปัจจุบันถือหุ้นรวมอยู่ที่ 42.25% ซึ่งยังสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้จนถึง 49.9% ภายใน 1 ปีที่ราคาไม่สูงกว่า 65 บาท


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ