เงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤศจิกายน 2564 ใครยังได้บ้าง

เงินอุดหนุนบุตร

โครงการเงินอุดหนุนบุตร แจ้งเงื่อนไขโอนเงิน 600 บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เผยเด็กเกิด ต.ค. 2558 ได้รับงวดสุดท้าย ต.ค.2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินให้เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี จำนวน 600 บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สำหรับกลุ่มเด็กที่เกิดเดือนพฤศจิกายน 2558 ถือเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว เนื่องจากเป็นเด็กที่มีอายุครบ 6 ปี โดยจะได้รับเงินงวดสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ส่วนกลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 – เดือนพฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามปกติ เนื่องจากเด็กที่เกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังมีอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยจะได้รับสิทธิจนกว่าจะครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้รับโอนเงินในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564


สำหรับโครงการเงินอุดหนุนบุตรเป็นความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลระเบียบกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 กำหนดจ่ายเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 600 บาทต่อเดือน ให้เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ