สรุป 14 แนวปฏิบัติ คปภ. สั่งประกันจ่ายค่ารักษาโควิด กรณี HI CI

คปภ.ตอบเรื่องการจ่ายเงิน CI HI

คปภ.จัดทำ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการจ่ายเคลมกรณี HI CI รวม 14 ประเด็น หวังช่วยให้ประชาชนเข้าใจแนวปฎิบัติมากขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้