คลังอนุมัติไลเซนส์ “ศูนย์ซื้อขายโทเค็นดิจิทัล” ให้ ตลท. เปิดบริการ Q3

กระทรวงการคลังอนุมัติไลเซนส์ TDX “ศูนย์ซื้อขายโทเค็นดิจิทัล” ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมระบบงานให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบ ก่อนเปิดให้บริการไตรมาส 3

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเค็นดิจิทัลจากกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

โดยในขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ ก่อนที่จะเริ่มเปิดให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2565 นี้ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่ในการระดมทุนให้กับภาคธุรกิจ และตอบโจทย์การลงทุนของคนรุ่นใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่

TDX ในฐานะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จะเปิดให้บริการการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนโทเค็นดิจิทัลใน 2 รูปแบบ คือ โทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และโทเค็นดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) รวมถึงให้บริการการชำระราคาซื้อขาย และการเก็บรักษาโทเค็นดิจิทัล โดย TDX จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนี้ TDX ยังมีแผนที่จะผนึกกำลังกับพันธมิตรหลากหลายกลุ่มเพื่อร่วมกันสร้างให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ลงทุนในการเข้ามาใช้บริการ

Advertisment

ผู้ประกอบการที่สนใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลกับ TDX สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) อีเมล์ [email protected]

อนึ่งบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายโทเค็นดิจิทัล โดยจะให้บริการเป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล