แบงก์ชาติไฟเขียวบริษัทร่วมทุนระหว่าง KBANK-JMT ทำธุรกิจบริหารหนี้เสีย

แบงก์ชาติ-BOT-เงินบาท

KBANK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทร่วมทุน “JK AMC” ได้รับอนุมัติจากแบงก์ชาติแล้ว เตรียมเดินหน้าธุรกิจบริหารหนี้-ซื้อหนี้เสียมาบริหาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด (JK AMC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (KVISION) กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด (JAM) ได้รับอนุมัติจดทะเบียนให้เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ทั้งนี้ การร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง JK AMC ดังกล่าว ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ให้ KVISION ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เข้าร่วมลงทุนกับ JAM ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ในกลุ่มบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Asset Management Business)

Advertisement

โดยวัตถุประสงค์การจัดตั้ง JK AMC ครั้งนี้ เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามกฎหมายและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ธปท. โดยดำเนินการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร รวมถึงสถาบันการเงินอื่นและบริษัทอื่น ทั้งลูกหนี้มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ดีขึ้นแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อช่วยคืนลูกหนี้ที่มีสถานะการเงินที่ดีสามารถกลับเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินได้ และช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงิน ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ