เปิดชื่อ 56 โรคติดต่อเฝ้าระวัง ก่อนเพิ่ม โควิด-19 เข้าลิสต์ พรุ่งนี้ !

infection โรคติดต่อ covid19 เฝ้าระวัง
Photo by Patrick Assalé on Unsplash

เช็กชื่อ 56 โรคติดต่อเฝ้าระวัง มีอะไรบ้าง ก่อนเพิ่มโควิด-19 เข้าไปในลิสต์วันพรุ่งนี้

วันที่ 30 กันยายน 2565 กรณีกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้ยกเลิกโรคโควิด-19 (COVID-19) จากรายชื่อโรคติดต่ออันตราย และให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังแทน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา หลังจากประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายมานานกว่า 2 ปี 6 เดือน

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ “โรคติดต่อเฝ้าระวัง” ซึ่งจะมีการบรรจุชื่อ “โควิด-19” เพิ่มเข้าไปในลิสต์ พรุ่งนี้วันแรก

โรคติดต่อเฝ้าระวัง คืออะไร ?

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นิยามคำว่า “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายถึง โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

เปิดชื่อ 56 โรคติดต่อเฝ้าระวัง

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยกำหนดให้ 55 โรคต่อไปนี้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ดังนี้

 1. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง (Lymphogranuloma Venereum หรือ Granuloma Inguinale)
 2. การติดเชื้อในโรงพยาบาล (Health care-associated infection หรือ hospital-acquired infection)
 3. ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis)
 4. ไข้ดำแดง (Scarlet fever)
 5. ไข้เด็งกี่ (Dengue Fever)
 6. ไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever)
 7. ไข้มาลาเรีย (Malaria)
 8. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of Unknown origin หรือ Fever of Unknown Origin)
 9. ไข้สมองอักเสบชนิดญี่ปุ่น (Japanese Encephalitis)
 10. ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ (Unspecified encephalitis)
 11. ไข้หวัดนก (Avian Influenza)
 12. ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
 13. ไข้หัด (Measles)
 14. ไข้หัดเยอรมัน (Rubella)
 15. ไข้เอนเทอริค (Enteric fever)
 16. ไข้เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus)
 17. คอตีบ (Diphtheria)
 18. คางทูม (Mumps)
 19. ซิฟิลิส (Syphilis)
 20. บาดทะยัก (Tetanus)
 21. โปลิโอ (Poliomyelitis)
 22. แผลริมอ่อน (Cancroid)
 23. พยาธิทริคิเนลลา (Trichinosis)
 24. เมลิออยโดสิส (Melioidosis)
 25. พยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke)
 26. เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิ (Eosinophilic meningitis)
 27. เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ (Unspecified meningitis)
 28. เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก (Anogenital Herpes)
 29. โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสชนิด เอ บี ซี ดี และ อี (Viral hepatitis A, B, C, D and E)
 30. โรคตาแดงจากไวรัส (Viral conjunctivitis)
 31. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zikavirus disease)
 32. โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส (Streptococcus suis)
 33. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis Lymphatic Filariais)
 34. โรคบรูเซลโลสิส (Brucellosis)
 35. โรคปอดอักเสบ (Pneumonitis หรือ Pneumonia)
 36. โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
 37. โรคมือเท้าปาก (Hand Foot and Mouth disease)
 38. โรคเรื้อน (Leprosy)
 39. โรคลิซมาเนีย (Leishmaniasis)
 40. โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis)
 41. โรคสครับไทฟัส (Scrub typhus)
 42. โรคสุกใส หรืออีสุกอีใส (Varicella, Chickenpox)
 43. โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP)
 44. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)
 45. โรคเอดส์ (Acquired Immunodeficiency Syndrome : AIDS)
 46. โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
 47. วัณโรค (Tuberculosis)
 48. ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ (Hepatitis)
 49. หนองใน (Gonorrhea)
 50. หนองในเทียม (Non Gonococcal Urethritis : NGU)
 51. หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (Condyloma Acuminata หรือ Venereal Warts)
 52. อหิวาตกโรค (Cholera)
 53. อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse Event Following Immunization : AEFI)
 54. อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
 55. ไอกรน (Pertussis)

จากนั้น ปี 2565 กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 2 ประกาศให้ โรคฝีดาษวานร หรือ โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ประกาศให้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป