กทม. รับแนวคิด จัดกิจกรรมเยาวชนคนดนตรี สนับสนุนใช้เวลาช่วงปิดเทอม

กิจกรรมเยาวชน กทม

โฆษกสภา กทม. เผย กทม. รับแนวคิดสภา จัดกิจกรรมช่วงปิดเทอมให้เยาวชน กระจายศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาทั่วกรุง

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้าตามที่สภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติ ให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสถานที่จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า

ในขณะนี้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ได้รับนโยบายพร้อมนำร่องจัดกิจกรรม “เยาวชนคนดนตรี” เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนอย่างสร้างสรรค์ และสามารถค้นหาศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ ได้

ประกอบด้วย การฝึกทักษะการขับร้องเบื้องต้น การฝึกทักษะด้านโสตประสาท และทักษะการเล่นเครื่องดนตรี นอกจากนี้ เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้องค์ประกอบของดนตรี ทั้งทำนองและจังหวะ เพื่อให้น้อง ๆ สามารถนำไปต่อยอดการฝึกทักษะทางด้านดนตรีอื่น ๆ ได้ด้วย

โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ กิจกรรมนำร่องในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2556 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-28 ตุลาคม 2565 เปิดสอนการขับร้องแบบกลุ่ม และฝึกโสตประสาท และกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 เปิดสอนการฝึกทักษะเล่นเครื่องดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล การขับร้องและโสตประสาท กีตาร์ คีย์บอร์ด กลอง ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส ขิม ขลุ่ย

“สภากรุงเทพมหานครเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานครได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ตรง และลดภาระเรื่องการดูแลบุตรหลานในช่วงที่ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานหรือประกอบอาชีพด้วย จึงได้ผลักดันให้กรุงเทพมหานครจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นสถานที่ราชการที่สะดวก โดยกิจกรรมครั้งที่ 1 ได้ใช้สถานที่อาคารไอราวัตพัฒนา กทม. 2 ดินแดง และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 2 ที่จะจัดในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 นั้น เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 8-25 ปี ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง Facebook เพจ “สภากรุงเทพมหานคร” และเพจ “สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการร่วมกิจกรรม แต่จะรับสมัครในจำนวนจำกัด ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ” โฆษกสภากรุงเทพมหานคร กล่าว