อธิบดีกรมอุทยาน สั่งย้ายข้าราชการ เจ้าของซองเงิน 1.6 ล้าน ในห้องรัชฎา

อธิบดีกรมอุทยาน ย้ายข้าราชการ

อธิบดีกรมอุทยานฯ ลงนามคำสั่งย้ายข้าราชการ พบชื่อหนึ่งในข้าราชการเจ้าของซองเงิน 1.6 ล้านบาท ในห้องอดีตอธิบดี “รัชฎา” ถูกย้ายด้วย พร้อมตั้งผู้ช่วยชุดเฉพาะกิจพญาเสือ ดูแลอุทยานฯ หาดวนกร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวสด รายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในคำสั่งโยกย้ายข้าราชการหลายตำแหน่ง ประกอบด้วย

นายประสิทธิ์ สถิรวณิชย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 6 ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.นราธิวาส และทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าพรุ จ.นราธิวาส อีกหน้าที่หนึ่ง

               

นายอัมพร ทองมี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 16 เชียงใหม่ ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 16 เชียงใหม่ ไปปฏิบัติราชการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์โครงการหลวงด้านป่าไม้ จ.เชียงใหม่-เชียงราย-พะเยา

นายพสวัตน์ โชติวัตพงษ์ชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ. 2 ศรีราชา ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานฯ น้ำตกคลองแก้ว จ.ตราด

นายเผดิม เข็มประดับ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ. 3 สาขาเพชรบุรี หัวหน้าอุทยานฯ หาดวนกร จ.เพชรบุรี ไปปฏิบัติราชการสบอ. 3 สาขาเพชรบุรี

Advertisement

น.ส.เนตรนภา งามเนตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ. 2 ศรีราชา หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี ไปเป็นหัวหน้าอุทยานฯ หาดวนกร

นายพัฒนพันธ์ เจือจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.1 สาขาสระบุรี ทำหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานฯ เขานางพันธุรัต และทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกตำแหน่งหนึ่ง

นายสาธิต ตันติกฤตยา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนอุทยานฯ สบอ.4 สุราษฎร์ธานี หัวหน้าอุทยานฯ หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี ไปปฏิบัติราชการ สบอ. 4

นายประยูร พงศ์พันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอุทยานฯ สบอ. 13 นครสวรรค์ ไปเป็นหัวหน้าอุทยานฯ หมู่เกาะอ่างทอง

Advertisement

ส.ต.ท.กุลบล พลวัน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิชาการ สบอ. 1 ปราจีนบุรี หัวหน้าอุทยานฯ น้ำตกคลองแก้ว จ.ตราด ไปเป็นหัวหน้าอุทยานฯ เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี

นายทัศเนศวร์ เพชรคง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ. 2 ศรีราชา ไปเป็นผอ.สบอ.13 สาขาลำปาง

นายสักรินทร์ ปัญญาใจ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ. 1 ผอ.สบอ.13 สาขาลำปาง ไปเป็น ผอ.ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สบอ.16 เชียงใหม่

นายสมศักดิ์ มั่งมี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ ไปเป็น ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.16 เชียงใหม่

ข่าวสดรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับรายชื่อที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ เป็นที่น่าจับตาว่ามีการโยกย้ายบุคคลที่มีรายชื่อบนซองเงินที่พบในห้องทำงาน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ เช่น ตำแหน่ง ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 16 จ.เชียงใหม่ ที่ระบุเงินหน้าซอง 800,000X2 =1,600,000 ถูกย้ายไปทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์โครงการหลวงด้านป่าไม้ จ.เชียงใหม่-เชียงราย-พะเยา

นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่อุทยานฯ ที่มีชื่อเสียงและจัดเก็บเงินรายได้จำนวนมาก คืออุทยานฯ เขาสก และอุทยานฯ หมู่เกาะอ่างทอง รวมทั้งอุทยานฯ หาดวนกร ที่มีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์มาตลอด ได้แต่งตั้ง น.ส.เนตรนภา ผู้ช่วยชุดเฉพาะกิจพญาเสือ ซึ่งเป็นข้าราชการดาวรุ่งกรมอุทยานฯ มีบทบาทงานด้านปราบปรามมาตั้งแต่เริ่มรับราชการขึ้นเป็นหัวหน้าอุทยานฯ ครั้งแรก