วิธีตรวจสอบ สลากปลอม สลากจริง หวยปลอมดูยังไง

ซื้อหวย
ภาพลิขสิทธิ์ประชาชาติธุรกิจ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยวิธีตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล วิธีสังเกตแบบไหนปลอม หรือไม่
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ปัจจุบันสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์ด้วยระบบที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ทำให้ไม่สามารถปลอมแปลงได้ วิธีการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นจะมีรูปแบบการปลอมแปลงอยู่ 2 อย่างด้วยกัน คือ ทำปลอมทั้งฉบับ และแก้ไขเพียงบางส่วน
ตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อที่จองล่วงหน้า ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อสลากจากบุคคลอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ หากได้รับการจัดสรรสลากแล้วควรจำหน่ายเฉพาะสลากที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสลากฯ เท่านั้น ไม่เช่นนั้นอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพและอาจได้รับความเสียหายตามมาเป็นจำนวนมาก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เผย วิธีการตรวจสอบสลากปลอมในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นบริเวณ หมายเลขสลาก และ งวดวันที่ รวมทั้งการแก้ไขด้วยวิธีขูด ลบ ลอก ตัวเลขเดิมที่ไม่ต้องการออก และนำตัวเลขจากสลากฉบับอื่นมาปะแทน ดังนี้
  • เปรียบเทียบกับสลากจริงของสำนักงานสลากฯ ในงวดนั้น ๆ เพื่อหาความแตกต่าง
  • ตรวจหาร่องรอยการแก้ไขหรือตัดแปะตัวเลขบนสลากได้โดยใช้กล้องหรือแว่นขยายส่อง
  • เมื่อตรวจสอบด้วยเครื่อง Blacklight แสงสีขาว หรือ ส่องด้วยแสงสว่าง สลากแท้จะต้องมองเห็นลายน้ำ รูปนกวายุภักษ์ ในเนื้อกระดาษ
  • เมื่อตรวจสอบด้วยเครื่อง Blacklight แสงสีม่วง หรือ แสงยูวี สลากแท้จะมองเห็น เส้นไหม และเส้นพาดผ่านตัวเลขเรืองแสง
  • หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขสีส้มบนสลากจะมีคุณสมบัติ Anti Copy เพื่อป้องกันการปลอมแปลง เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะ มีสีส้มสว่างชัดเจน
  • หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขสีส้มบนสลากจะไม่ละลายเมื่อโดนน้ำ

ขณะที่สลากปลอมเมื่อยกส่องกับแสงสว่างหรือแสงไฟสีขาวจะไม่ปรากฏลายน้ำในเนื้อกระดาษ เมื่อส่องด้วยแสงไฟสีม่วงก็จะไม่มีเส้นไหมและเส้นที่พาดผ่านตัวเลขเรืองแสง สำหรับหมึกสีส้มจะหม่นกว่าของแท้ และหมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขบนสลากจะละลายเมื่อโดนน้ำ

การตรวจสอบสลาก
ภาพจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทั้งนี้การทำสลากปลอมมีความผิดตามกฎหมายอาญา ตามมาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาท ถึง 1 แสนบาท
การตรวจสอบสลาก
ภาพจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำหรับประชาชนที่ไม่มั่นใจหรือต้องการตรวจสอบสลากที่มีอยู่ สำนักงานสลากฯ มีเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สลากโดยเฉพาะเพื่อให้บริการประชาชน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0-2528-9999