โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ 712 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 23

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23 (ปีงบประมาณ 2566) จำนวน 712 ราย ดังนี้

1. พันตำรวจโท กมลชัย จิตรีสรรพ เป็น พันตำรวจเอก
2. พันตำรวจโท กษิดิ์เดช เต็มยอด เป็น พันตำรวจเอก
3. พันตำรวจโท กันต์พงษ์ วงค์วิชัย เป็น พันตำรวจเอก
4. พันตำรวจโท กำพล แก่นอินตา เป็น พันตำรวจเอก
5. พันตำรวจโท กิจพัฒน์ เนียมประเสริฐพร เป็น พันตำรวจเอก
6. พันตำรวจโท กิตติพล ฟักอุดม เป็นพันตำรวจเอก
7. พันตำรวจโท กิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ เป็น พันตำรวจเอก
8. พันตำรวจโท เกรียงไกร คุ้มบำรุง เป็น พันตำรวจเอก
9. พันตำรวจโท เกรียงไกร นารมย์ เป็นพันตำรวจเอก
10. พันตำรวจโท โกวิทย์ ปล้องบรรจง เป็น พันตำรวจเอก
11. พันตำรวจโท โกวิทย์ มาศิริ เป็น พันตำรวจเอก
12. พันตำรวจโท ไกรเนตร ปะมะโข เป็น พันตำรวจเอก
13. พันตำรวจโท ไกรสร คำรังษี เป็น พันตำรวจเอก
14. พันตำรวจโท คนึง ทนันชัย เป็น พันตำรวจเอก
15. พันตำรวจโท คมศร ศรีสุวรรณ เป็น พันตำรวจเอก
16. พันตำรวจโท คุณากร พริ้งสกุล เป็น พันตำรวจเอก
17. พันตำรวจโท คูณทวี วันทะไชย เป็นพันตำรวจเอก
18. พันตำรวจโท โคจร ลาน้ำเที่ยง เป็นพันตำรวจเอก
19. พันตำรวจโท จตุพงษ์ คงสิม เป็น พันตำรวจเอก
20. พันตำรวจโท จตุรงค์ ยมมะลิวรวงศ์ เป็น พันตำรวจเอก

พระราชทานยศตำรวจ 712 ราย

Advertisment

ดูรายชื่อประกาศฉบับเต็มที่นี่