ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 50 สตางค์ มีผลตี 5

ราคาน้ำมัน น้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ รถ เดินทาง

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 50 สตางค์ กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (10 มิ.ย. 2566)

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 10 มิ.ย. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

               
 • ULG = 43.54 บาท
 • GSH95 = 35.75 บาท
 • E20 = 33.44 บาท
 • GSH91 = 35.48 บาท
 • E85 = 33.89 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 43.24 บาท
 • HSD-B7 = 31.94 บาท
 • HSD-B10 = 31.94 บาท
 • HSD-B20 = 31.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.06 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ขึ้น 50 สต. ยกเว้น Hi Premium 97 ขึ้น 60 สต. สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม

Advertisement
 • GSH95S EVO 35.75 บาท
 • GSH91S EVO 35.48 บาท
 • GSH E20S EVO 33.44 บาท
 • GSH E85S EVO 33.89 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 46.94 บาท
 • Hi Diesel B20S 31.94 บาท
 • Hi Diesel S 31.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 31.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 41.16 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)