ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 50 สตางค์ มีผลตี 5

ราคาน้ำมัน น้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เดินทาง การเดินทาง การขับรถ

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 50 สตางค์ กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (4 ก.ค. 2566)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 4 ก.ค. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 43.44 บาท
 • GSH95 = 35.65 บาท
 • E20 = 33.34 บาท
 • GSH91 = 35.38 บาท
 • E85 = 33.79 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 43.14 บาท
 • HSD-B7 = 31.94 บาท
 • HSD-B10 = 31.94 บาท
 • HSD-B20 = 31.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 38.94 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และ Hi Premium 97 ขึ้น 50 สต. สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 35.65 บาท
 • GSH91S EVO 35.38 บาท
 • GSH E20S EVO 33.34 บาท
 • GSH E85S EVO 33.79 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 46.84 บาท
 • Hi Diesel B20S 31.94 บาท
 • Hi Diesel S 31.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 31.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 39.94 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)