ทีมบริหารนครฉงชิ่ง จีน พบชัชชาติ หารือความร่วมมือ กทม. ด้านเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว-ศึกษา

ทีมบริหารนรฉงชิ่ง จีน พบชัชชาติ
มาดามหลู หง และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

สมาชิกคณะกรรมาธิการกลางถาวรพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครฉงชิ่ง เข้าพบผู้ว่าฯชัชชาติ หารือความร่วมมือฉงชิ่ง-กทม. 3 ภารกิจร่วม ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 มาดามหลู หง (LU Hong) สมาชิกคณะกรรมาธิการกลางถาวรพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครฉงชิ่งและประธานฝ่ายการแนวร่วมประจำนครฉงชิ่ง พร้อมคณะ เข้าพบนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร 

การเข้าพบและหารือในวันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกคณะกรรมาธิการกลางถาวรพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครฉงชิ่ง ได้หารือเพื่อกระชับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงด้านอุตสาหกรรม 

นครฉงชิ่งได้เสนอ 3 ภารกิจร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและนครฉงชิ่งคือ การส่งเสริมกันด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความร่วมมือด้านการศึกษา 

ด้านผู้ว่าฯ ชัชชาติให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องดีที่จะเกิดความร่วมมือกัน โดยในด้านเศรษฐกิจ นครฉงชิ่งมีเส้นทางรถไฟที่เชื่อมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงเส้นทางนี้ถึงประเทศไทยได้ การขนส่งสินค้าระหว่างกันก็จะสะดวกยิ่งขึ้น สำหรับด้านการท่องเที่ยว ในอนาคตอาจมีการจัดกิจกรรมหรือเทศกาลแลกเปลี่ยนระหว่างเมือง และด้านการศึกษาก็ให้ความสนใจ เพราะเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีจำนวนมาก และต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ ๆ 

พร้อมกันนี้นครฉงชิ่งมีความประสงค์จะเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุม Sichuan-Chongqing region and Mekong Countries Local Government Cooperation Forum ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครและนครฉงชิ่งได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 โดยทั้งสองฝ่ายได้สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว 

หลังจากที่ได้ลงนามในข้อตกลงฯ กรุงเทพมหานครและนครฉงชิ่งก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่าง อาทิ การเดินทางเหย้า-เยือนของผู้บริหาร การส่งคณะเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน การหารือความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงนครฉงชิ่งยังได้มอบเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับกรุงเทพมหานครสำหรับการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย

ในการนี้มีนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผศ.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ