รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย กรมรางเผย สายสีแดงจำนวนผู้โดยสารนิวไฮ

รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สายสีแดง สายสีม่วง

กรมการขนส่งทางราง เปิดสถิติหลังเริ่มนโยบาย รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เผยรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 20% ดันจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดนับตั้งแต่เปิดบริการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันศุกร์ก่อนหยุดต่อเนื่องสามวันเนื่องในวันปิยมหาราช หลังจากมีนโยบายอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการสายสีแดงสูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการ โดยมีผู้ใช้บริการระบบรางรวมทั้งสิ้น 1,645,567 คน-เที่ยว ประกอบด้วย

1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการเดินรถไฟ 213 ขบวน มีผู้ใช้บริการรวม 82,358 คน-เที่ยว แบ่งเป็น

  • ขบวนรถเชิงพาณิชย์ 31,125 คน-เที่ยว
  • ขบวนรถเชิงสังคม 51,233 คน-เที่ยว

2. รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,563,209 คน-เที่ยว ประกอบด้วย

  • รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 214 เที่ยววิ่ง จำนวน 74,388 คน-เที่ยว
  • รถไฟฟ้าสายสีแดง ให้บริการ 294 เที่ยววิ่ง จำนวน 31,457 คน-เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลใช้บริการสายสีแดงฟรี 139 คน-เที่ยว) สูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง (นิวไฮ)
  • รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ให้บริการ 319 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม 3 เที่ยววิ่ง) จำนวน 75,056 คน-เที่ยว
  • รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ให้บริการ 486 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม 23 เที่ยววิ่ง) จำนวน 519,919 คน-เที่ยว
  • รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สายสุขุมวิทและสายสีลม) ให้บริการ 1,264 เที่ยววิ่ง จำนวน 815,028 คน-เที่ยว
  • รถไฟฟ้า BTS สายสีทอง ให้บริการ 219 เที่ยววิ่ง จำนวน 6,631 คน-เที่ยว
  • รถไฟฟ้าสายสีเหลืองให้บริการ 276 เที่ยววิ่ง จำนวน 40,730 คน-เที่ยว

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ภายหลังจากดำเนินการตามนโยบายอัตราค่าโดยสารสายสีแดงและสายม่วงสูงสุด 20 บาทแบบตลอดทั้งวัน

โดยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 มีประชาชนมาใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 31,457คน-เที่ยว มากสุดตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง (นิวไฮ) เพิ่มมากขึ้นจำนวน 5,273 หรือร้อยละ 20.14 เมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 6 ต.ค.66 (วันที่ 6 ต.ค.66 ผู้ใช้บริการสายสีแดงทั้งหมด 26,184 คน-เที่ยว(รวมทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 171 คน-เที่ยว)

ส่วนรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) มีผู้ใช้บริการจำนวน 75,056 คน-เที่ยวเพิ่มขึ้น 3,775 คน-เที่ยวหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 เมื่อเทียบกับวันที่ 6ต.ค.66 (6ต.ค.66 จำนวน 71,281 คน-เที่ยว)

นอกจากนี้ ยังพบว่า มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 519,919 คน-เที่ยว เพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 ต.ค.66 จำนวน 34,390 คน-เที่ยวหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.08 (สายสีน้ำเงิน 6ต.ค.66 จำนวน 485,529 คน-เที่ยว) เนื่องจากมีสถานีเชื่อมต่อกับสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) ที่สถานีเตาปูน

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้มีการติดตามปริมาณผู้โดยสารระบบรางประจำวันอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประเมินผลหลังปรับอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทตลอดสายสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม ครบ 1 เดือนและรอบ 3 เดือนต่อไป