โควิด-19 วันนี้ (30 ต.ค. 66) สธ.พบป่วยใหม่เข้า รพ.เพิ่ม 206 คน

โควิด ตรวจโควิด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 43 พบผู้ป่วยใหม่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่ม 206 คน เสียชีวิต 2 ราย ป่วยหนัก 63 คน และต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 43 คน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ภายในประเทศ รายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 43 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2566 ล่าสุดว่า พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มจำนวน 206 คน หรือเฉลี่ยวันละ 29 ราย รวมยอดสะสมผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่ต้นปี 34,207 คน ส่วนผู้เสียชีวิตสัปดาห์นี้มีจำนวน 2 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ต้นปีจำนวน 818 ราย

ส่วนจำนวนผู้ป่วยหนักจากปอดอักเสบมีจำนวน 63 คน และต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 43 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 2566) ขณะที่จำนวนการได้รับวัคซีนตัวเลขยังอยู่ที่ 144.95 ล้านโดส (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 2566)

เกาะติดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ (22-28 ตุลาคม 2566)

  • ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 206 ราย
  • ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 2 ราย
  • ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล สะสม 34,207 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)
  • ผู้เสียชีวิตสะสม 818 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)

รายงานโควิดสัปดาห์ที่ 43