เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้

ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

ภาพรวมปริมาณ PM2.5  ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดี สมุทรปราการ   สมุทรสาคร  กรุงเทพ พบ 2 พื้นที่เกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 11.พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า  รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.สมุทรปราการ และ จ. สมุทรสาคร

               

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 9.8 – 28.0 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.7 – 33.5 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.8 – 36.8 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.2 – 26.5 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.8 – 16.1 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.7 – 42.0 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ.ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5