โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 403,981 ราย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง
อัพเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2566 เวลา 13.05 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565  จำนวน 403,981 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่  28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 3 ข ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ โปรดเกล้า พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 403,981 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามท้ายประกาศนี้

โดยมีผู้รับพระราชทานเครื่องราชฯดังกล่าว ทั้งสังกัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานรัฐมนตรี เหล่าทัพ บก เรือ อากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรม กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชทานเครื่องราชฯ กระทรวงกลาโหม

 

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่