โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯให้ชาวต่างประเทศ 2 ราย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ 2 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ 2 ราย มีใจความว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ราย เนื่องจากได้กระทำความดีความชอบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไทย โดยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ และเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ดังนี้

ตริตากรณ์ช้างเผือก
1. นางทาเลีย เจรัลดีน ลิน (Mrs.Thaia Geraldine Lyn) สัญชาติจาเมกา อดีตกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงคิงส์ตัน จาเมกา

จัตุรถากรณ์มงกุฎไทย
2. นายโฮเซ กิเยร์โม โรโม โรเมโร (Mr.Jose Guillermo Romo Romero) สัญชาติเม็กชิโก กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองกวาดาลาฮารา สหรัฐเม็กซิโก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระราชทานเครื่องราชฯให้ชาวต่างประเทศ 2 ราย