อัพเดต 30 บาทรักษาทุกที่ เพิ่มเป็น 12 จังหวัด เช็กจังหวัด หน่วยบริการ

30 บาทรักษาทุกที่ สปสช รพเขาย้อย
ภาพจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

อัพเดต 30 บาทรักษาทุกที่ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เพิ่มเป็น 12 จังหวัดแล้ว เช็กจังหวัด และหน่วยบริการที่เข้าร่วม มีที่ไหนบ้าง

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เริ่มต้นโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ให้คนไทยที่มีสิทธิบัตรทอง สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียว เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ใน 4 จังหวัด คือ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี นราธิวาส ตั้งแต่ 7 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

ล่าสุด ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” ตรวจสอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ สปสช. พบว่า มีการเพิ่มจังหวัดที่เข้าโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ เป็น 12 จังหวัดแล้ว

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปรายละเอียด จังหวัดไหนเข้าร่วมล่าสุด และตรวจสอบหน่วยบริการได้อย่างไร

12 จังหวัด มีจังหวัดไหนบ้าง ?

โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว สามารถทำได้ใน 12 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี นราธิวาส นครราชสีมา นครสวรรค์ พังงา เพชรบูรณ์ สระแก้ว สิงห์บุรี หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ โดยมีจำนวนหน่วยบริการที่ร่วมในโครงการนี้ ดังนี้

 • จังหวัดแพร่ พร้อมให้บริการ 64 หน่วยบริการ
 • จังหวัดเพชรบุรี พร้อมให้บริการ 58 หน่วยบริการ
 • จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมให้บริการ 263 หน่วยบริการ
 • จังหวัดนราธิวาส พร้อมให้บริการ 88 หน่วยบริการ
 • จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้บริการ 152 หน่วยบริการ
 • จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมให้บริการ 45 หน่วยบริการ
 • จังหวัดพังงา พร้อมให้บริการ 12 หน่วยบริการ
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมให้บริการ 22 หน่วยบริการ
 • จังหวัดสระแก้ว พร้อมให้บริการ 30 หน่วยบริการ
 • จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมให้บริการ 10 หน่วยบริการ
 • จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมให้บริการ 16 หน่วยบริการ
 • จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมให้บริการ 18 หน่วยบริการ

ตรวจสอบหน่วยบริการใน 12 จังหวัด อย่างไร ?

การตรวจสอบหน่วยบริการ ที่ร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ของ สปสช. สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/Innovative-services-4-provinces และเลือกจังหวัดที่ต้องการตรวจสอบ

30 บาทรักษาทุกที่ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ที่ไหนบ้าง ?

คนไทยที่มีสิทธิบัตรทอง เกือบ 50 ล้านคน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

ร้านยา ให้บริการดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ โดยปรึกษาเภสัชกรและรับยา สำหรับ 16 กลุ่มอาการ มีดังนี้

  1. ปวดหัว (HEADACHE)
  2. เวียนหัว (Dizziness)
  3. ปวดข้อ (PAIN IN JOINT)
  4. เจ็บกล้ามเนื้อ (MUSCLE PAIN)
  5. ไข้ (FEVER)
  6. ไอ (COUGH)
  7. เจ็บคอ (SORE THROAT)
  8. ปวดท้อง (STOMACHACHE)
  9. ท้องผูก (CONSTIPATION)
  10. ท้องเสีย (DIARRHEA)
  11. ถ่ายปัสสาวะขัด, ปัสสาวะลำบาก, ปัสสาวะเจ็บ (DYSURIA)
  12. ตกขาวผิดปกติ (VAGINAL DISCHARGE)
  13. อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน (SKIN RASH/LESION)
  14. บาดแผล (WOUND)
  15. ความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตา (EYE DISORDER)
  16. ความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับหู (EAR DISORDER)

คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 32 อาการ ทำแผล ฝากครรภ์-ตรวจหลังคลอด โดย 32 กลุ่มโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพ มีดังนี้

  1. ไข้ตัวร้อน
  2. ไข้และมีผื่นหรือจุด
  3. ไข้จับสั่น
  4. ไอ
  5. ปวดศีรษะ
  6. ปวดเมื่อย
  7. ปวดหลัง
  8. ปวดเอว
  9. ปวดท้อง
  10. ท้องผูก
  11. ท้องเดิน
  12. คลื่นไส้อาเจียน
  13. การอักเสบต่าง ๆ
  14. โลหิตจาง
  15. ดีซ่าน
  16. โรคขาดอาหาร
  17. อาหารเป็นพิษ
  18. โรคพยาธิลำไส้
  19. โรคบิด
  20. โรคไข้หวัด
  21. โรคหัด
  22. โรคสุกใส
  23. โรคคางทูม
  24. โรคไอกรน
  25. โรคผิวหนังเหน็บชา
  26. ปวดฟัน
  27. เหงือกอักเสบ
  28. เจ็บตา
  29. เจ็บหู
  30. โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  31. ภาวะแท้งคุกคามหรือหลังแท้งแล้ว
  32. การให้ภูมิคุ้มกันแก่โรคแก่บุคคลทั่วไป หญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด ทารกและเด็ก

คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น รับบริการตรวจรักษาโรคแบบผู้ป่วยนอกตามการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟูลออไรด์

คลินิกการแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น นวด ประคบ อบสมุนไพร เพื่อการรักษา เป็นต้น

คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น ให้บริการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ตรวจการตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (อายุ 50-70 ปี) รวมถึงตรวจแล็บตามใบสั่งตรวจของแพทย์ เป็นต้น

โดยสามารถสังเกตสัญลักษณ์ของ สปสช. และเข้ารับบริการจากหน่วยบริการเอกชนได้ทันที และหากมีอาการที่ต้องการรักษาต่อเนื่อง ก็จะได้รับการส่งตัวทันที

ภาพจากรายการ Prachachat BITE SIZE

30 บาทรักษาทุกที่ มีขั้นตอนอย่างไร ?

ขั้นตอนของการใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่ เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือสำหรับเด็กเล็ก ใช้สูติบัตรพร้อมบัตรประชาชนผู้ปกครอง ยื่นที่หน่วยบริการและรับบริการตามขั้นตอนปกติ โดยหากต้องรับยา บางโรงพยาบาลสามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือส่งยาทางไปรษณีย์ได้

หรือถ้าใครที่อยากนัดหมายล่วงหน้า ไม่อยากไปรอคิวที่สถานพยาบาล สามารถทำได้ผ่านระบบ “หมอพร้อม” ทั้งทางแอปพลิเคชั่นและ Line Official Account รวมถึงทางแอป “เป๋าตัง” เมนู “กระเป๋าสุขภาพ” สำหรับบริการด้านเสริมสร้างสุขภาพ