แผ่นดินไหว ขนาด 3.0 จังหวัดเชียงใหม่

แผ่นดินไหว เชียงใหม่

แผ่นดินไหวขนาด 3.0 บริเวณจังหวัดเชียงใหม่จากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา ยังไม่มีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี รายงานว่า วันที่ 14 ก.พ. 2567 เวลา 11.53 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.0 ที่ระดับความลึก 5 กม. บริเวณ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา ที่มีการวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ มีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติ (Normal fault)

เบื้องต้นยังไม่มีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน และไม่มีรายงานความเสียหาย

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป