เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (27 ก.พ. 67) พบ 30 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละออง

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานคุณภาพอากาศเช้านี้ พบ 30 จังหวัด ปริมาณ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ 07:00 น

สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.กาญจนบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว จ.ศรีสะเกษ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ. สุรินทร์

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 39.1 – 90.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.0 – 50.3 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 24.4 – 63.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19.7 – 52.0 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.9 – 30.1 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 10 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22.7 – 41.7 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

พร้อมกันนี้ ได้จัดทำรายงานผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567 ดังนี้

พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 3-5 มีนาคม 2567

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2567

ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567 และ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง