วันนี้ (1 มี.ค. 67) เริ่มแล้ว ขึ้นค่าทางด่วน ฉลองรัช-บูรพาวิถี จ่ายเท่าไร

ทางด่วน ค่าทางด่วน
ภาพจาก YouTube ExpresswayThailand
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

วันนี้ (1 มี.ค. 2567) ขึ้นค่าทางด่วน 2 สาย ฉลองรัช-บูรพาวิถี หลังไม่ได้ปรับขึ้นถึง 6 ปี ปรับขึ้น 5-25 บาท ทุกขนาดรถ เช็กค่าผ่านทางใหม่ จ่ายกี่บาท

ตามที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF ที่จะปรับขึ้น ทุก 5 ปี โดยจะปรับอัตราค่าผ่านทางในวันที่ 1 มีนาคม 2567 หลังจากที่ชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญา มาตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชน

โดย การทางพิเศษฯ ระบุว่า ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี มิได้มีการปรับขึ้นค่าผ่านทางมากว่า 6 ปี และการปรับขึ้นค่าผ่านทางดังกล่าว คิดคำนวณตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ที่จะปรับขึ้นประมาณ 10% หรือประมาณ 5 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช

ทุกด่านผ่านทาง (ยกเว้นด่านรามอินทรา 1 และด่านสุขาภิบาล 5-2)

 • รถ 4 ล้อ 45 บาท (เดิม 40 บาท)
 • รถ 6-10 ล้อ 65 บาท (เดิม 60 บาท)
 • รถมากกว่า 10 ล้อ 90 บาท (เดิม 80 บาท)
ภาพจากรายการ Prachachat BITE SIZE

เฉพาะด่านรามอินทรา 1 และด่านสุขาภิบาล 5-2

 • รถ 4 ล้อ 20 บาท (คิดอัตราเดิม ไม่มีการปรับขึ้น)
 • รถ 6-10 ล้อ 35 บาท (เดิม 30 บาท)
 • รถมากกว่า 10 ล้อ 45 บาท (เดิม 40 บาท)
ภาพจากรายการ Prachachat BITE SIZE

อัตราค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี

รถ 4 ล้อ กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะใช้อัตราค่าผ่านทางเดิม แต่กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 5 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 บาท โดยคิดตามระยะทาง

 • อัตราเดิมเริ่มต้น 20-70 บาท
 • อัตราใหม่เริ่มต้น 20-80 บาท

รถ 6-10 ล้อ กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท แต่กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 บาท โดยคิดตามระยะทาง

 • อัตราเดิมเริ่มต้น 50-145 บาท
 • อัตราใหม่เริ่มต้น 55-165 บาท

รถมากกว่า 10 ล้อ กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท แต่กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 บาท โดยคิดตามระยะทาง

 • อัตราเดิมเริ่มต้น 75-220 บาท
 • อัตราใหม่เริ่มต้น 80-245 บาท
ภาพจากรายการ Prachachat BITE SIZE

ทั้งนี้ หากลงจากทางพิเศษบูรพาวิถี ที่ด่านบางนา กม. 6 (ขาเข้า) ช่องทางที่ 4-14 จะต้องชำระค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถ 4 ล้อ/รถ 6-10 ล้อ/รถมากกว่า 10 ล้อ เพิ่มอีก +40/+60/+80 บาท/คัน เพื่อเข้าใช้ทางพิเศษฉลองรัช/ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

กรณีเข้าใช้ทางพิศษเฉลิมมหานคร จะต้องผ่านด่านบางจาก และชำระค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถ 4 ล้อ/รถ 6-10 ล้อ/รถมากกว่า 10 ล้อ อีกเป็นจำนวน 10/15/30 บาท/คัน เพื่อให้เท่ากับอัตราค่าผ่านทางพิเศษ
ของทางพิเศษเฉลิมมหานครที่จัดเก็บ ณ อัตรา 50/75/110 บาท/คัน ในปัจจุบัน