กระทรวงหมอรอรับ ‘ตูน บอดี้สแลม’ ร่วมวิ่งการกุศล ราชวิถี มาราธอน 17 มิ.ย.นี้

นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์  โรงพยาบาลราชวิถี  กล่าวถึง “โครงการ เดิน-วิ่งการกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018”  ว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถีเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 1 ล้านชีวิตต่อปี และผู้ป่วยในอีกกว่า 40,000 ชีวิตต่อปี จากทั่วประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องขยายสถานที่และนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลและเงินรายได้ของโรงพยาบาลสมทบในการก่อสร้าง ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังคงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือแพทย์

ล่าสุดจึงมีโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีแห่งใหม่ ประกอบด้วย ห้องตรวจผู้ป่วยนอกทุกสาขาโรค ศูนย์การตรวจและรักษาโรคเฉพาะทาง ครบวงจรตามมารตฐานสากล ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ ศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ศูนย์ไตเทียมเทคโนโลยีใหม่ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellent) จำนวน 8 ศูนย์ อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดทางกล้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้เพิ่มขึ้นจากปีละ 1 ล้าน เป็น 1.5 ล้านคน หรือวันละประมาณ 6,000 คน มีเตียงรองรับผู้ป่วยในได้ 400 เตียง ผู้ป่วยวิกฤตได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเตียง ICU เพิ่มอีก 64 เตียง และห้องผ่าตัดเพิ่ม 11 ห้อง ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ครบวงจร

นพ.ทวี รัตนชูเอก หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เป็นศูนย์ส่องกล้องชั้นนำของประเทศที่ให้การดูแลและตรวจรักษาผู้ป่วยในโรคระบบทางเดินอาหารที่มีความซับซ้อน เกินขีดจำกัดของโรงพยาบาลต่างๆทั้งโรงพยาบาลในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการส่องกล้องที่ฝึกอบรมแพทย์ พยาบาลทั้งในประเทศและประเทศในเอเชีย การพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือที่ทันสมัย จึงมีความจำเป็นเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารของประเทศ สามารถให้การดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

น.ส.บุญหนัก ศรีเกษม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่าผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารมีจำนวนมากขึ้นทุกวันและมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้มีการรอคอยการตรวจรักษาเป็นเวลานาน การขยายหน่วยงานทั้งด้านอาคารสถานที่ และเพิ่มจำนวนเครื่องมือ จะช่วยลดระยะเวลารอคอย สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงการบริการง่ายขึ้น เราได้ลดขั้นตอนต่างๆ ลง โดยเมื่อแพทย์ศึกษาประวัติแล้วจะให้ทางหน่วยออกใบนัดตามความจำเป็นเร่งด่วนของผู้ป่วย จากเดิมที่มาพบแพทย์ 2-3 ครั้ง จึงจะได้รับการรักษาแต่ปัจจุบันเหลือแค่ครั้งเดียว เพื่อความสะดวกและพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ

นางกัลยา ธรรมคุณ นายกสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กล่าวว่าสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลหญิงหรือโรงพยาบาลราชวิถีในปัจจุบัน มีความคิดริเริ่มกิจกรรมในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จึงเกิดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018 จะจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุข เวลา 04.00 – 09.00 น. ในการนี้ สมาคมฯ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศวิ่งมาราธอน และพระราชทานพระราชานุญาตเหรียญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” เพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมี คุณอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) มาร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วย จึงขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018  ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ