น้ำเขื่อนลำปาวลดลงต่อเนื่อง กรมชลฯเร่งช่วยเหลือปชช.ในพื้นที่ท่วมขัง

DCIM100MEDIADJI_0026.JPG

นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พบว่า มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำประมาณ 7.87 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ระดับน้ำลดลง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประมาณ 1,697 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 85% ของความจุอ่างเก็บน้ำ แต่กรมชลประทานจะต้องระบายน้ำวันละ 30 ล้านลบ.ม. เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้

สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรมชลฯได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้น้อยที่สุด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้เสริมความแข็งแรงให้กับพนังกั้นน้ำในเขตจ.กาฬสินธุ์ที่เป็นจุดเสี่ยงหลายจุด ได้แก่ จุดที่ 1 พนังลำน้ำพาน บ้านโคกกลาง ต.หลุบ อ.เมือง บริเวณ กม.16+500 โดยได้เรียงกระสอบทรายชั้นที่สองและสาม ความยาว 100 เมตร และบริเวณ กม.17+400 ได้เรียงกระสอบทราย ความยาว 400 เมตร สูงรวม 50 เซนติเมตร จุดที่ 2 บริเวณพนังลำปาวหลง บ้านหนองคอนชัย ต.หลุบ อ.เมือง บริเวณ กม.1+600 เรียงกระสอบทรายเสริม ยาว 40 เมตร สูง 20 เซนติเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และได้เริ่มทำการสูบระบายน้ำแล้ว จุดที่ 3 ลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัดแน่น พนังพาน กม.11+200 บ้านสุขสวัสดิ์ ต.หลุบ อ.เมือง ความยาว 950 เมตร ซึ่งไม่เพียงแต่พื้นที่ทั้ง 3 จุดที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรมชลประทานจะยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมงและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วต่อไป

 


ที่มา มติชนออนไลน์