ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ “7 รายการวัตถุ” ห้ามนำเข้าสนามบิน-นำขึ้นบนเครื่องบิน

ราชกิจจานุเบกษา รูปสัญลักษณ์ประกาศราชกิจจาฯ

บังคับใช้แล้ว 7รายการวัตถุ ห้ามนำเข้าเขตหวงห้ามสนามบิน-ห้องโดยสารบนเครื่อง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดรายการวัตถุต้องห้าม ซึ่งห้ามนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินและนำขึ้นบนอากาศยาน พ.ศ.2563 ตามที่แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ได้กำหนดนิยาม “วัตถุต้องห้าม” หมายความว่า วัตถุใดๆ ซึ่งอาจใช้ในการกระทำ อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้สำแดงให้เห็นอย่างถูกต้องและอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ รายการวัตถุต้องห้ามให้เป็นไปตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด มีสาระสำคัญ

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563, ข้อ 4 รายการวัตถุต้องห้ามซึ่งห้ามนำเข้าสู่เขตหวงห้ามของสนามบินและนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน จำนวน 7 รายการ อาทิ

1. อาวุธปืน ส่วนประกอบของอาวุธปืน ยกเว้นกล้องติดปืน กลอุปกรณ์อื่น ซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายสาหัสได้โดยให้รวมถึง ปืนพก ปืนสั้น ปืนลูกโม่ ปืนยาว ปืนไรเฟิล ปืนอัดอากาศ ปืนสำหรับจุดพลุสัญญาณและปืนสำหรับให้สัญญาณในการเริ่มการแข่งขัน ธนู หน้าไม้ และลูกธนู ปืนฉมวกแบบต่าง ๆ ที่ยิงสัตว์แบบง่ามหนังสติ๊กแบบต่างๆ และเครื่องเหวี่ยงกระสุน

2.สิ่งเทียมอาวุธปืน โดยให้รวมถึงปืนอัดอากาศ (BB Gun) ปืนเด็กเล่น ปืนจำลองหรือเลียนแบบ

3.อุปกรณ์หรือสารเคมีที่ทำให้เกิดสภาวะช็อค สลบ ไม่สามารถเคลื่อนไหว พิการ หรือร่างกายไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยให้รวมถึง ปืนไฟฟ้า กระบองไฟฟ้า อุปกรณ์ฆ่าสัตว์ สเปรย์เครื่องเทศ สเปรย์พริกแบบต่างๆ สเปรย์กรด สเปรย์สำหรับไล่สัตว์ หรือแก๊สน้ำตา เป็นต้น

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ