ศาลสั่งล้มละลาย “สงกรานต์ กระจ่างเนตร” สามี แหม่ม คัทลียา

ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นายสงกรานต์ กระจ่างเนตร สามีของคัทลียา แมคอินทอช ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.2173/2563 ศาลล้มละลาย กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า ด้วยธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยทั้งสามล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 20 ก.ค. 2563 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท ชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำเลยที่ 1, นายสงกรานต์ กระจ่างเนตร จำเลยที่ 2 และ นางเบญจวรรณ กระจ่างเนตร จำเลยที่ 3 เด็ดขาด ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง

มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ได้รับทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483

สงกรานต์-คัทลียา กระจ่างเนตร
สงกรานต์-คัทลียา กระจ่างเนตร

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สำนักงานบังคับคดี ซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 ส.ค. 2563

สำหรับ สงกรานต์ กระจ่างเนตร หรือ บีบี๋ เป็นเจ้าของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และตอนหลังยังหันมาทำฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษ “สิรินทร์ฟาร์ม” เป็นสามีของนักแสดงหญิง และพิธีกร คัทลียา กระจ่างเนตร (แมคอินทอช) และเป็นน้องสาวของวิลลี่-นายเริงฤทธิ์ แมคอินทอช โดย สงกรานต์ และ แหม่ม คัทลียา มีบุตรชาย-หญิง รวม 3 คน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด สามีของ คัทลียา แมคอินทอช

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ