ณัฎฐพล เผย ศธ.ไม่เลื่อนวันครูปี’64 ปรับงานเป็นออนไลน์ รองรับโควิด

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
FILE PHOTO : REUTERS/Jorge Silva

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เปิดเผย วันครูปี 2564 ไม่เลื่อน พร้อมปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ทั้งหมด รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องการจัดงานวันครู ปี 2564 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระบุว่า ได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้รองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จากเดิมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เป็นการจัดวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

ขณะที่ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำหรับการจัดงานวันครูครั้งที่ 65 ในส่วนของการจัดงานที่หอประชุมคุรุสภานั้น จะเป็นการบันทึกเทปล่วงหน้าทั้งหมด ตั้งแต่พิธีบูรพาจารย์ และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุธโสของนายกรัฐมนตรี จะสัมภาษณ์ครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีกล่าวมุทิตาจิตต่อครูอาวุโส นายกรัฐมนตรีมอบสารเนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 พิธีคารวะครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. สัมภาษณ์ครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวมอบมุทิตาจิตต่อครูอาวุโส รัฐมนตรีว่าการ ศธ.มอบสารเนื่องในวันครู ครั้งที่ 65

“ในส่วนภูมิภาค ได้มอบให้หน่วยงานจัดงานวันครูส่วนภูมิภาคพิจารณาการจัดงานวันครูตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ โดยจะต้องหารือร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละพื้นที่ และให้ถือปฏิบัติตามความเห็นหรือมาตรการ ที่ ศบค.ในแต่ละพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด” นายดิศกุล กล่าว