ตำรวจออกคำสั่งแจ้ง ผ่อนผัน-ไม่จับใบขับขี่หมดอายุ ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย.’64

คำสั่งสตช.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกคำสั่ง เด้งรับกรมการขนส่งทางบก ไม่จับใบขับขี่หมดอายุ ผ่อนผันให้ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย.64 เหตุประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิด

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ได้มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 14 เมษายน ถึง ผู้รับปฏิบัติ ทั้ง ผบช.น., ภ.1-9, ก., ทท., สตม., ตชด., สอท.และ ปส.

คำสั่งดังกล่าว อ้างถึงประกาศกรมการขนส่งทางบก ลง 13 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และการดำเนินการอื่นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด ที่ คค. 0415.6/2564 ลง 13 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด ให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จนถึง 30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ไว้เป็นการชั่วคราว

จึงให้ทุกหน่วยพิจารณาผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใดกับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในกรณีดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือ

ใบขับขี่-ผ่อนผัน