โอไมครอนระบาด 65 ประเทศ ศบค.พบต่างชาติเข้าไทยติดเชื้อสะสม 287 คน

ศบค. พบโอไมครอนแล้ว 65 ประเทศ ต่างชาติเข้าไทยติดเชื้อสะสม 287 ราย

ศบค.เผย 1-10 ธ.ค. พบต่างชาติติดโควิดแล้ว 116 ราย ยอดสะสมเปิดประเทศ (1 พ.ย.) รวม 287 ราย เผยประเทศพบโควิดโอไมครอนกระะจายแล้ว 65 ประเทศทั่วโลก 

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศประจำวันว่า ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 4,079 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,164,859 ราย หายป่วยแล้ว 2,062,287 ราย วันนี้เสียชีวิตเพิ่ม 39 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 21,057 ราย ขณะที่วันนี้พบชาวต่างชาติที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาติดเชื้อจำนวน 16 ราย

ส่วนข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,160,780 ราย หายป่วยแล้ว 2,082,951 ราย เสียชีวิตสะสม 21,057 ราย

สำหรับผู้มาขอรับวัคซีน ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 125,704 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 159,220 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 70,643 ราย และระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-10 ธันวาคม 2564 มีผู้รับวัคซีนสะสมทั้งหมดจำนวน 97,177,327 โดส เฉพาะเข็มที่ 1 คิดเป็น 69.2% ของจำนวนประชากร ส่วนเข็มที่ 2 คิดเป็น 60.0% ของจำนวนประชากร (ตามตาราง)

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 49,859,697 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 43,234,343 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 4,083,287 ราย

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุดวันนี้ อันดับ 1 ยังเป็น กทม. 664 ราย ซึ่งลดลงจากวานนี้โดยมียอดสะสมอยู่ที่ 430,589 ราย รองลงมาเป็นนครศรีธรรมราช 371 ราย สงขลา 226 ราย สุราษฎร์ธานี 146 ราย ชลบุรี 140 ราย สมุทรปราการ 130 ราย ปัตตานี 107 ราย เชียงใหม่ 88 ราย ชุมพร 82 ราย และตรัง 78 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต 39 ราย เป็นชาย 16 ราย หญิง 23 ราย เป็นคนไทย 37 ราย เมียนมา 1 ราย และดัตช์ 1 ราย กลุ่มผู้เสียชีวิตยังอยู่ในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีโรคเรื้อรังรวม 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนผู้เสียชีวิตในวันนี้

ขณะที่เมื่อแยกตามพื้นที่ของผู้เสียชีวิตพบว่าอยู่ในจังหวัดภาคใต้ 12 ราย ได้แก่ สงขลา 4 ราย ตรัง 2 ราย ปัตตานี 2 ราย ภูเก็ต 1 ราย สุราษฎร์ธานี 2 ราย และนครศรีธรรมราช 1 ราย และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 12 ราย ได้แก่ ชลบุรี 3 ราย กาญจนบุรี 2 ราย ราชบุรี 2 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 2 ราย จันทบุรี 1 ราย ปราจีนบุรี 1 ราย และสมุทรสงคราม 1 ราย

โอไมครอนระบาดแล้ว 65 ประเทศ

ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. มียอดผู้ติดเชื้อรวม 269,420,435 ราย อาการรุนแรง 89,013 ราย รักษาหายแล้ว 242,273,067 ราย และเสียชีวิต 5,311,481 ราย

ศบค.ยังรายงานว่า สำหรับการพบโควิดสายพันธุ์ใหม่โอไมครอน (Omicron) ทั่วโลกพบแล้ว 65 ประเทศ/พื้นที่ เพิ่มจากวานนี้ซึ่งอยู่ที่ 62 ประเทศ

เปิดประเทศ 40 วัน ต่างชาติติดโควิด 287 คน

ส่วนผลการดำเนินงานการรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม 2564 มีต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจำนวน 70,294 ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด 116 ราย อัตราการติดเชื้ออยู่ที่ 0.17 %

แต่เมื่อรวมนับตั้งแต่เปิดประเทศ (1พ.ย.-10 ธ.ค. 64) มีต่างชาติเดินทางเข้ามาแล้ว 203,355 ราย ติดเชื้อโควิดรวม 287 ราย และระบบ Test & Go  หรือระบบไม่กักตัว มีผู้เดินทางเข้ามามากที่สุด และพบผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดเช่นกันจำนวน 68 คน

สำหรับอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 50,705,257 ราย 2.อินเดีย จำนวน 34,682,614 ราย 3.บราซิล จำนวน 22,184,824 ราย 4.สหราชอาณาจักร จำนวน 10,719,165 ราย 5.รัสเซีย จำนวน 9,956,679 ราย ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก จากจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,164,859 ราย