ประธานสภา กทม. เผยเตรียมชมถ่ายทอดสดประชุมสภา 6 ก.ค. นี้

ในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมพิจารณางบประมาณ กทม. ปี’66 ประธานสภา กทม. เผย เตรียมถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม. อีกทั้งเผยแพร่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อความโปร่งใส

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ โถงชั้น1 อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร แถลงข่าวความพร้อมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะนำเข้าสู่วาระการประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันพุธที่ 6 ก.ค.นี้

“สำหรับการพิจารณางบประมาณปี’66 นี้ อยากให้ประชาชนติดตามการพิจารณาอย่างใกล้ชิด และจะเป็นมิติใหม่การทำงานของสภา กทม. เนื่องจากมีการถ่ายทอดสดการประชุมสภากทม. เพื่อความโปร่งใสในการทำงานซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการเปิดเผยเอกสาร รายละเอียดงบประมาณ จะทำการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสภากทม.” ประธานสภากล่าว

สำหรับวาระการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ที่เข้าสู่ที่ประชุมสภาในวันที่ 6 ก.ค.และ ส.ก.จะใช้เวลาในการอภิปรายสองวันระหว่างนั้นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของสภากรุงเทพมหานครให้ผู้ที่สนใจได้ติดตามรับชม รับฟัง และร่วมตรวจสอบไปด้วยกัน ขั้นตอนการพิจารณาเบื้องต้นจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ส่วน เพื่อความรอบคอบในการพิจารณางบประมาณ และให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน คือ ส่วนของงบประมาณ 50 สำนักงานเขตและงบประมาณของหน่วยงานสำนักโดยแต่ละคณะจะลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

สำหรับงบประมาณในปี 2566 ของกรุงเทพมหานคร กำหนดไว้ที่จำนวน 79,000 ล้านบาท เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุลตามรายได้ที่จัดเก็บได้ และกำหนดพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันรับหลักการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือน ส.ค. เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้จ่ายก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ในเดือน ต.ค.นี้

“สภาชุดนี้จะพิจารณางบประมาณตามหลักเหตุผลความจำเป็น ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน รวมถึงให้เป็นไปตามหลักวิธีการงบประมาณ และยืนยันว่าพร้อมจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง” ประธานสภา กทม.กล่าว

Advertisement

โอกาสนี้ ประธานสภา กทม. รับมอบเอกสารร่างงบประมาณ จากนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กทม. เพื่อนำไปส่งมอบให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนเริ่มพิจารณางบประมาณในเดือนหน้า